GEUS-udtalelser skabte usikkerhed

Udgivet d. 11-02-2020

GEUS frygtede tørke, mens Danva advarede mod oversvømmelser.

Taskforce Markvand har reageret på, at der sidste år kom forvirrende meldinger om grundvandet. Fra Danva, vandselskabernes forening, lød det, at grundvandet er steget 1 meter de sidste 30 år, og dermed udgør en stor risiko for oversvømmelser.

GEUS, Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, advarede tværtimod om, at grundvandsstanden i Danmark efter to års tørke er faretruende lav, og der blev varslet restriktioner på vandforbruget.
- Den slags skaber usikkerhed, også blandt embedsmænd, der skal forvalte vandressourcerne til markvand, siger H.C. Gæmelke, der er medlem af Taskforce Markvand for Jysk Landbrug.

Gruppen arrangerede derfor i december et møde med GEUS, hvor ”alle blev klogere”.

- Det er altid godt at snakke sammen. Det giver en helt anden fornemmelse for, hvad vi hver især går og tumler med, og hvordan vi kan påvirke verden omkring os med forskellige udtalelser, siger H.C Gæmelke efter mødet.

Beregningsmodeller for markvandings betydning for grundvand og vandløb er ikke 100 procent præcise, så bordet rundt var der enighed om behovet for mere viden.

Der bliver bl.a. på SEGES arbejdet på nye projekter indenfor markvandingsområdet, hvor målet for alle er, at sikre den fremtidige mulighed for markvanding af afgrøderne i de tørre år.