Ingen sund fornuft i regler om efterafgrøder

Udgivet d. 29-08-2019

Det er alt for usmidigt at have en tidsfrist den 20. august for såning af efterafgrøder!

Heldigvis har vi nu fået nogle gode høstdage, og høsten skrider godt frem. Vi er dog mange, der ikke inden den 20. august fik sået de efterafgrøder, vi havde planlagt. Når man står i en situation, hvor valget står mellem at få høstet færdigt eller få sået efterafgrøder, ja så er jeg ikke i tvivl om, at det er høsten, der skal i hus, for vores kapacitet er ikke sådan, at vi bare kan høste, presse halm, køre halm ind og samtidig så efterafgrøder.

Vores ønske om at finde forståelse for lidt smidighed har endnu ikke båret frugt. I Jysk Landbrug gør vi, hvad det er muligt, for at få ændret sådanne tåbeligheder. Vi vil straks høsten er i hus, gøre alt for at få sået vore efterafgrøder. Sammen med Landbrug & Fødevarer arbejder vi ligeledes på at få vinterafgrøder til at tælle mere i regnskabet, når arealet med efterafgrøder skal beregnes.

Når den værste høst travlhed er overstået, gør vi endnu et forsøg på, at få bragt sund fornuft ind i de reguleringer vi skal efterleve.

H.C. Gæmelke