Generalforsamling

Digital generalforsamling blev afholdt 12. maj 2020

Den aktuelle corona-situation med forbud mod større forsamlinger har betydet, at generalforsamlingen i 2020 blev afviklet digitalt med elektronisk afstemning og formandens beretning via Skype. 

Årsrapporten og vedtægtsændringerne blev godkendt.

Alle bestyrelses-, faggruppe-medlemmer og revisorer blev genvalg.

Genvalg til bestyrelsen: 

  • Martin Doctor Jørgensen
  • Lars Fomsgaard Hansen
  • Anders Stensgaard
  • Erling Christensen                                                            

 Genvalg til revisor er Beierholm.          

Konstitueringslisten kan ses herunder.                                         

 

 

 

 

 

 

 

Value cannot be null. Parameter name: source