Generalforsamling

Digital generalforsamling 12. maj 2020

Den aktuelle corona-situation med forbud mod større forsamlinger betyder, at generalforsamlingen i 2020 afvikles digitalt med elektronisk afstemning og formandens beretning via Skype. Det sker fordi foreningens vedtægter angiver, at der årligt skal afholdes en generalforsamling.

De aktive medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage digitalt, kan få udleveret alt materialet i receptionen i Billund. Samme sted kan du også afgive din brevstemme.

Beretning, årsrapport og forslag til vedtægtsændringer vil blive sendt elektronisk til alle, der tilmelder sig, og vil også kunne ses på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen indstiller at årsrapporten og vedtægtsændringer godkendes. Alle bestyrelses-, faggruppe-medlemmer og revisorer modtager genvalg. Nye kandidater er naturligvis velkommen til at opstille.

På valg til bestyrelsen er: 

  • Martin Doctor Jørgensen
  • Lars Fomsgaard Hansen
  • Anders Stensgaard
  • Erling Christensen                                                            Alle modtager genvalg.

 På valg til revisor er Beierholm.                                                   

Tidsplan for afvikling af årets generalforsamling:

4. maj: Sidste frist for indstilling af kandidater, som sendes til ubh@sagro.dk. Husk at sikre kandidatens accept før indstilling.
Kun aktive medlemmer er valgbare. 

5. maj: Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen. Tilmeld her eller ring på 7021 2040.

5. maj: De opstillede bestyrelses-kandidater offentliggøres på www.jysklandbrug.dk.

Ved fristens udløb er der ikke foreslået nye kandidater. Alle på valg er dermed genvalgt.

6.-11. maj: Afgivelse af brevstemmer. Det gøres ved at møde op i receptionen hos SAGRO, Billund.

12. maj: kl. 12.00: Sidste frist for digital afstemning via link, som bliver udsendt til alle tilmeldte.

12. maj: kl. 20.00: Deltag i Skypemøde få formandens beretning og afstemningsresultater. Link modtages efter tilmelding.

Vi ved, at det bliver en usædvanlig generalforsamling, men bestyrelsen håber på din forståelse og opbakning. Bestyrelsen har brug for godkendelse af årsregnskabet samt sikring af medlemmernes mandat til bestyrelsens fortsatte arbejde. Vi glæder os til at vi igen kan samles, og få mulighed for at drøfte landbrugets udfordringer og foreningens opgaver med alle medlemmer.