Generalforsamling

Generalforsamling afholdes 15. marts 2022

På årets generalforsamling i Billund deltog ca. 120 personer 

Gæstetaler var Lykke Friis.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning og den blev taget til efterretning.

Vedtægtsændringerne blev stemt igennem: Bestyrelsen reduceres i antal til 8 og 2. næstformand nedlægges.

Foreningens regnskab 2021 blev godkendt.

Genvalg til Anders Steensgaard, Martin Jørgensen, Lars F. Hansen.

Tak til Erling Christensen for mange års "tro tjeneste".

Læs mere her.