Landboret

Landboretsrådgiverne i SAGRO samarbejder med bestyrelsen for Jysk Landbrug om at virke for landbrugets erhvervsmæssige interesser og at påvirke arbejdet vedr. forskellige planarbejder i forhold til offentlige myndigheder.

Læs mere her.

Landboret omhandler især arbejdsopgaver relateret til det åbne land, hvor der opstår interessekonflikter mellem landmænd og myndigheder.

Konflikterne kan dreje sig om restriktioner, der pålægges landmænd af hensyn til miljøet, eller det kan dreje sig om samfundsinteresser som anlæg af veje, spildevandsledninger, elmaster eller lignende.

Der rådgives også generelt om forhold og vilkår, man som lodsejer skal forholde sig til ved dyrkning af landbrugsarealer i det åbne land.

Vandløb i Vejen Kommune

Vi afholder hvert år et vandløbsmøde med lodsejerne i Vejen Kommune. I 2020 deltog Vejen Kommune ligeledes på mødet. Mødet afholdes i et samarbejde i mellem Jysk landbrug, SLF, Kolding Herreds Landbrugsforening og Sønderjysk Familielandbrug.

Du kan finde materialet fra Vejen Kommunes præsentation her (samt finde relevant materiale om vandløb på Vejen Kommunes hjemmeside ved at følge dette link.


 

Høringssvar til Vandområdeplaner 2021-2027

Herunder finder du foreningernes høringssvar til Vadehavet og Ringkøbing Fjord.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Stine Bundgaard
Politisk rådgiver

Tlf. 96 29 66 02
Mobil 40 29 58 85

sbp@sagro.dk