Nyhedsbrev november 2023

Et rent havmiljø er et fælles ansvar

 

Et sundt vandmiljø kræver mange efterafgrøder! Det virker som om, at det er myndighedernes logik i jagten på et vandmiljø i god økologisk tilstand.

Og antallet af efterafgrøder har da også haft en stejl opad gående kurve i mange år og alligevel ser vi ikke den ønskede effekt i vandmiljøet. I landbruget ved vi godt, at vandmiljøet er en kompleks størrelse og påvirkes af mange forskellige faktorer. At skrue op på ”efterafgrøde-knappen” og mange steder lande på over 100 % efterafgrøder løser ikke opgaven!

I forbindelse med landbrugsaftalen fra 2021 blev det aftalt, at der skulle laves en såkaldt second opinion af de danske vandområdeplaner 2021-2027 (VP3). Og netop et delelement i denne second opinion er blevet offentliggjort. En række udenlandske forskere afleverede deres rapport i sidste uge og blandt deres konklusioner er, at VP3 er i strid med de gældende EU-regler flere steder i Danmark.

Et andet væsentligt element i rapporten afslører desuden, at Tyskland og Sverige udskyder deres reduktionsindsatser i ti år eller mere. På den baggrund konstaterer panelet, at miljømålene i Danmark ikke vil kunne nås i 2027. Det betyder ikke at vi ikke skal gøre os umage og gøre hvad vi kan for at bidrage med indsatser der reducere udledninger til vandmiljøet, det betyder tværtimod at vi har tid til at lave intelligente indsatser, der er fagligt funderet. Indsatserne skal afstemmes og det handler både om landbrug, spildevand og andre presfaktorer i Danmark såvel som landene omkring os.

Sidste del af second opinion består af de fire kystvandråds anbefalinger. To af de fire kystvandråd håndtere henholdsvis Vadehavet og Ringkøbing Fjord, som er de kystvande der modtager vandet fra hovedparten af medlemmerne af Jysk Landbrug. Kystvandrådene skal afrapportere senest den 31/12-2023.

Virkemidler skal ikke smøres ud med en bred pensel, de skal placeres intelligent på baggrund af lokal viden. Vi ser frem til anbefalingerne fra de fire kystvandråd, som tager afsæt i virkeligheden og ikke i regneark og skrivebordsmodeller.

H.C. Gæmelke

Formand for Jysk Landbrug

 


 

Klimapartnerskabsaftale med Billund Kommune skal sikrer gode løsninger

 

Jysk Landbrug har indgået en klimapartnerskabsaftale med Billund Kommune. Landbrugssektoren fylder i klimagasopgørelsen for 2021 60 % af de samlede klimagasudledninger i Billund Kommune. Udledninger stammer fra en række forskellige kilder, bl.a. organiske jorde, husdyr og drift og dyrkning af landbrugsjord.

Samtidig er der rift om vores arealer og balanceringen af arealer til bl.a. fødevareproduktion, produktion af el og skovrejsning indeholder talrige dilemmaer og komplekse valg, som nødvendigvis må tages de kommende år for at sikre de forandringer, der kræves for at fremtidssikre vores erhverv og hele samfundet.

Et strategisk partnerskab mellem Jysk Landbrug og Billund Kommune repræsenterer muligheden for at indgå i et samarbejde om dels at reducere udledningerne i landbrugssektoren, sikre en bæredygtig arealanvendelse og sikre synergi til klimatilpasning.

Konkrete elementer i aftalen har fortsat fokus på udtagning af lavbundsjorde samt identificering af et eller flere potentielle multifunktionelle jordfordelingsprojekter. Går du med en ide for et område, hvor flere interesser kan kombineres, så tøv ikke men tag fat i Stine Bundgaard på mobil 40 29 58 85 for en drøftelse af dine tanker.

 


 

Jysk Landbrug – aktiv i den grønne omstilling

 

Der er mange mulige tiltag i den grønne omstilling. Ét af disse tiltag er udnyttelse/genbrug af biomassen fra vores husdyr og vegetabilske produkter til produktion af biogas eller andre energikilder, som verden efterspørger.

Vi skal gøre det klogt, hvilket bla. indebærer at der etableres de anlæg, der er behov for. Anlæggene skal placeres der, hvor det giver mening.

Analyser viser, at der findes en stor mængde uudnyttet biomasse i området omkring Billund. Vi inviterede til infoaften i starten af oktober om muligheder for at etablere et biogasanlæg i området i samarbejde med NatureEnergy.

Der var gode drøftelse og interesse for mulighederne. Det er nu op til NatureEnergy om de vil gå videre med planlægning af et biogasanlæg i området.

 


 

Kunstig intelligens i fremtidens landbrug

 

Den 30. november kl. 19.00 invitere vi sammen med LandboUngdom og Grindsted Landbrugsskole til en aften, hvor vi sætter fokus på alt det software der i fremtiden skal være en del af landbrugets og samfundets udvikling.

Der er tarteletter på menuen og aftenen rundes af med underholdning af Torben Chris.

Tilmeld dig her 

 


 

Klipning af træer langs offentlig vej i Vejen Kommune

 

Tidligere har Vejen Kommune kun klippet træerne langs de største offentlige veje, de såkaldte A-veje. Det ændres nu til også at omfatte flere af de mindre offentlige veje, de såkaldte B-veje. Dog er blandt andet grusvejene undtaget, de såkaldte C-veje.

Den begrænsede kommunale klipning af træer medførte, en stor stigning i henvendelser fra trafikanter og andre brugere af kommunens øvrige veje omkring dårlige oversigtsforhold, indsnævring af vejbanearealerne med trafikfarlige situationer til følge, ridser og ødelagte sidespejle mv. Derfor er klipningen nu igen udvidet, så oversigtsforholdene langs vejene forbedres.

Du kan finde flere informationer om Vejen Kommunes drift via linket her.

 


 

Sikkerhedskalender til kvægbedrifter

 

SEGES Innovation P/S og Aarhus Universitet har i samarbejde udarbejdet en sikkerhedskalender rettet mod kvægbedrifter i Danmark. Kalenderen indeholder 12 centrale sikkerhedstematikker - én tematik for hver af årets måneder - der sætter fokus på bestemte sikkerhedsudfordringer i landbruget.

Kalenderen er et dialogredskab, der kan igangsætte en vigtig dialog blandt internationale medarbejdere og landmænd om arbejdssikkerhed på egen kvægbedrift. 

Kalenderen er gratis og kan bestilles via linket her.

 


 

Adgang til låste artikler på landbrugsavisen

 

Alle aktive medlemmer af Jysk Landbrug, har som en del af deres medlemskab adgang til de låste artikler på Landbrugsavisen.

Du skal bruge den e-mail, som du modtager vores nyhedsbrev til. Har du ikke allerede en adgangskode, kan du trykke ”Ny adgangskode?” og oprette din kode.

 


 

Kommende arrangementer – sæt kryds i kalenderen

 

Du kan komme med til en række spændende arrangementer og webinarer:

  • 7. november kl. 8.15, Webinar om vandreservoirs til markvanding og kvælstoffjernelse - Se programmet og tilmeld dig her
  • 16. november kl. 10.00, Webinar: Kampen om jorden – hvordan ser fremtiden ud for dansk landbrugsjord og erhvervets økonomi? Se programmet og tilmeld dig her
  • 30. november kl. 19.00, Kunstig intelligens i fremtidens landbrug på Grindsted Landbrugsskole - Se programmet og tilmeld dig her
  • 5. januar 2024, Nytårskur – invitationen kommer senere
  • 23. januar 2024, Vandløbsmøde for lodsejere i Vejen Kommune – invitationen kommer senere

 


 

Medlemsfordele

 

Brdr. Price Live i MCH Herning Kongrescenter den 14. november 2023 kl. 19.00 - Aktive medlemmer får 20% rabat til foredraget. Link til billetter findes i mailen med nyhedsbrevet – så længe billetter haves. 

 


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk