Vandløbslaug

Jysk Landbrug har taget initiativ til og supporterer vandløbslaug i foreningens dækningsområde.

Vandløbslaugene arbejder for gennem dialog med de relevante myndigheder at sikre, at afstrømningsforholdene er så gode som mulige, og at vandløbsregulativerne bliver overholdt.

Hvert år ultimo oktober indkalder Jysk Landbrug skriftligt alle vandløbslaugene i Ikast-Brande og Vejen Kommuner til et aften- eller dagmøde. Øvrige deltagere orienteres via dagpressen og via vores hjemmeside. I forlængelse heraf afholdes møde i vandløbsrådene for de respektive to kommuner, hvor formændene for vandløbslaugene deltager, ligesom der er deltagelse ved kommunens administrative personale.

For Billund Kommune sker opgaveløsning med vandløbsvedligeholdelse ud fra en mere let model baseret på ad hoc løsninger.

Politisk rådgiver, Stine Bundgaard Pedersen, kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til vandløbslaugene og deres virke. Se kontaktboks.

 

Kontakt

Stine Bundgaard
Politisk rådgiver

Tlf. 96 29 66 02
Mobil 40 29 58 85

sbp@sagro.dk