Nyhedsbrev juni 2023

Det er tørt – knas tørt!

 

I skrivende stund ligger tørkeindekset på mellem 9 og 10 i vores lokalområde – det gør sig i øvrigt gældende for hele landet. Alle med planteavl spejder efter vand men forgæves – der er ikke udsigt til stille og rolig dagsregn så langt øjet – eller prognoserne - rækker. Dog har enkelte fået nogle tordenbyger der har sendt en ulige fordeling af regnvejr hen over det tørre danske landskab.

Det kommer formentlig også til at betyde Skt. Hans uden bål, hvor tænding af de mange midsommerbål med afklip fra læhegn og krat er udsat på ubestemt tid.  

Årets markvandstilladelser er mange steder ved at være opbrugt og der er behov for at søge ekstra vand til afgrøderne. Vær særligt opmærksom på, at hvis du går ud over din vandingstilladelse uden at have søgt om en udvidelse ved kommunen, kan der komme Krydsoverenstemmelseskrav hvis Landbrugsstyrelsen kommer på kontrol. Du kan læse mere om, hvordan du søger om ekstra vand længere nede i nyhedsbrevet.

Med tørken følger det akutte behov for vand men tørken får også konsekvenser på sigt. Kan der bjærges tilstrækkeligt foder? Kan forpligtigelserne på tilskudsarealer overholdes? Hvilke konsekvenser kan tørken få for den enkeltes økonomiske situation?

Spekulationerne er mange og konkret har jeg forslået, at ejendomsbeskatningen for 2023 deles op i rater og fordeles over de kommende år. Det er en måde at løfte en økonomisk byrde væk fra landbruget i et force majeure år uden at den enkelte virksomhedsejer fritages for at bidrage – betalingen strækker sig blot over længere tid. Jeg håber at beslutningstagerne vil interessere sig for forslaget.

Med ønsket om en god sommer.

 

HC Gæmelke

Formand for Jysk Landbrug

 


 

Søg ekstra markvand

 

Har du styr på din vandingstilladelse? Det er kommunen der er myndighed på området og det er her du skal søge om mere vand, når din vandingstilladelse begynder at være opbrugt.

Om et par uger rammer sommerferien de kommunale forvaltninger og det kan betyde forøget sagsbehandlingstid. Men vær opmærksom på, at de fleste kommuner administrere efter at du først kan søge forhøjelse af din tilladelse når du har opbrugt 70% af den tilladte oppumpet mængde på den enkelte boring.

Hver Kommune har individuelle ansøgningskrav, når der skal søges om ekstra markvand. Se hvilke ansøgningskrav der er for din kommune herunder. Hvis du har du brug for hjælp til ansøgningen, så tag fat i din planteavlsrådgiver.

VEJEN KOMMUNE

Du skal først søge, når tilladelsen er ved at være opbrugt – og altså ikke lang tid i forvejen. Du skal tage et billede af måler/timetæller og sende det til Bodil Petersen på bope@vejen.dk og skrive at det er p.g.a. af tørke de skal bruge mere vand.

Der skal være anført anlægsnummer og DGU-nummer samt CVR nummer.

BILLUND KOMMUNE - Link til ansøgningsportalen

VEJLE KOMMUNE - Link til ansøgningsportalen

IKAST-BRANDE KOMMUNE - Link til vejledning til ansøgning

 

Vi har løbende dialog med kommunerne, hvor vi opfordre til smidighed og velvilje i sagsbehandlingen af ansøgninger om ekstra vand.

 


 

Ministeren var på ulve-besøg

 

Ulven udgør et større og større problem i vores område. Dyreholdere holder vejret når de lukker dyrene på græs – hvilket syn venter når man vender retur til indhegningen? Alt for mange skal se deres dyr slagtet, lemlæstede eller stressede. Ulven dræber og stresser husdyrene i en grad, så mange har opgivet at have udegående dyr.   

Vores tætte samarbejde med Anni Matthiesen sikrede, at vi i denne uge kunne præsentere problemstillingerne for Miljøminister Magnus Heunicke, som kiggede forbi Hovborg.

Vi sendte ministeren hjem med noget at tænke over. Naturpleje og udegående dyr går hånd i hånd men mange steder umuliggøre ulven dette. Ulvens tilstedeværelse har konsekvenser – ikke kun for landbruget men i sidste ende for hele Danmark.

 


 

Folkemøde på Bornholm

 

En del af Jysk Landbrugs bestyrelse deltog i årets Folkemøde på Bornholm. Turen blev gennemført sammen med gode folk fra de øvrige ejerforeninger bag SAGRO.

Folkemødets omdrejningspunkt er de mange interessante debatter – om alt fra pension, klima, religion, fødevarer, sport, natur, kultur og meget mere.

Det var interessant at følge de mange debatter, hvor landbrugets grønne omstilling igen og igen var til debat. Der var mange hug til vores fantastiske erhverv – men hver gang tog Landbrug & Fødevarer på flot vis til genmæle.

I landbruget har vi en plan men vi kan ikke gøre det alene. Samfundet skal hjælpe med at skabe rammerne, så dansk landbrug når i mål med den grønne omstilling.

 


 

Sommermøde 27. juni på Stensgaard Landbrug

 

Sommermøde tirsdag den 27. juni kl. 18.00 på Stensgaard Landbrug, Frederikshåbvej 44, 7183 Randbøl.

Ved Stensgaard Landbrug dyrkes der økologiske kartofler på flere hundrede ha.
Vi besøger Anders og Oluf Sørensen, og hører om bedriftens fokus på kartofler
og selvforsyning af strøm til markbruget.

Den danske kok Umut Sakarya sætter fokus på de gode, danske råvarer - kartofler smager dejligt og så er de klimavenlige!

Vi sørger for aftensmad og aftenskaffe til alle - arrangementet er gratis.

Tilmelding senest fredag den 23. juni på 70 21 20 40

Vi sidder i telt – så medbring fodtøj og overtøj efter vejret.

 


 

Landsskue 2023

 

Velkommen i SAGROs telt på Landsskuet den 29. juni – 1. juli.

Alle aktive medlemmer modtager snarest en invitation til at besøge vores VIP-telt, hvor vi servere en bid mad og noget i glasset - hold øje med din mailbox.

Politisk sætter vi fokus på ”Kampen om jorden - aldrig tidligere har der været så stort et pres på den danske landbrugsjord”.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i teltet. Fredag kan du bla. møde Søren Søndergaard og Asger Christensen. Lørdag er der politisk topdebat imellem Borgmester, Ib Lauritsen (V) Ikast-Brande Kommune og Viceborgmester og formand for klima- og miljøudvalget Kasper Pauli Pedersen (A), Ikast-Brande Kommune.

Udover de mange politiske indslag byder standen også på højaktuelle rådgivningsemner.

 


 

Vandmiljøet skal forbedres igennem kollektive indsatser

 

Den nye Vandområdeplan III (VP3) har nu set dagens lys. Det faglige grundlag er uændret og yderst skrøbeligt – som en hullet gummistøvle, der nok ligner en støvle men som ikke udfylder sit formål.

Der er positivt, at der fortsat fokus på kollektive virkemidler. Disse virkemidler har vist sig meget effektive og er en fordel for landmanden, fordi de ikke griber ind i markdriften, og for miljøet, fordi de i modsætning til efterafgrøder ikke er afhængige af specifikke vejrforhold for god effekt.

På vandløbsområdet er der lagt op til, at igangsætte en vurdering af, om nogle af de vandløb, der endnu ikke er planlagt en indsats for, kan udpeges som ”stærkt modificerede” eller ”kunstige”, fordi vandløbet er tilpasset for, at arealerne omkring dem kan bruges. En sådan udpegning vil betyde, at indsatser der gennemføres i disse vandløb, vil være mindre omfattende af hensyn til anvendelsen af vandløbet. Det er meget positivt, at Miljøministeriet åbner op for en ny vurdering af en række vandløb.

Desværre vokser træerne ikke ind i himlen. VP3 har fortsat alt for lidt fokus på spildevand og miljøfarlige stoffer, der udledes via renseanlæg og ved overløb og på fosfor til kystvandene.

De fire lokale kystvandråd arbejder i disse måneder med at belyse nye lokale veje til et godt vandmiljø. Vi ser frem til at få indblik i arbejdet der laves i Kystvandrådene til Vadehavet og Ringkøbing Fjord.

 


 

Aktuelle medlemsfordele – sommernyheder

 

Alle aktive medlemmer har adgang til en lang række af kontante medlemsfordele. Aktuelt er der tilføjet en række sommernyheder:

  • Hotel GUESTapart: 15% rabat ved minimum 2 nætter i juli
  • Sinatur: 15% rabat på ophold
  • Trinity: 10% rabat på ophold i juni, juli og frem til den 18. august
  • Arp-Hansen: Hele juli kan du nyde Aarhus med en (eller flere) overnatninger på Wakeup Aarhus

Alle aktive medlemmer har i mailen med nyhedsbrevet også modtaget en samlet oversigt over koderne til alle de kontante medlemsfordele samt en særskilt oversigt over de aktuelle sommernyheder.

 


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk