Om os

Jysk Landbrug

Jysk Landbrug er landboforeningen i det midtjyske med ca. 1000 medlemmer – fortrinsvis i Billund, Vejen, Vejle og Ikast-Brande kommuner. Vi spiller en aktiv rolle over for beslutningstagere lokalt såvel som på landsplan. Vi sætter sager på den politiske dagsorden, og vi bestræber os på at være meget synlige i den almindelige politiske debat.
Bestyrelsens medlemmer deltager i regelmæssige dialogmøder med kommunerne i vores område. Derudover har vi repræsentanter i relevante råd, nævn og interesseorganisationer. Det helt overordnede mål er at skabe bedre rammevilkår, der kan sikre en fortsat vækst og udvikling i din og alle andre landmænds bedrifter. Vi arbejder for et stærkt lokalsamfund, hvor landbruget bidrager betragteligt til velstand, sammenhængskraft og beskæftigelse i landområderne.
Andre aktiviteter
Jysk Landbrug er, sammen med Sydvestjysk Landboforening, Herning-Ikast Landboforening, Holstebro Struer Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland og Grindstedegnens Familielandbrug ejerforeningerne bag SAGRO.
Foruden de ca. 1000 aktive medlemmer har Jysk Landbrug et stort antal passive medlemmer. De meget energiske seniorer driver med stort engagement og et højt aktivitetsniveau Brørup Landboforenings Seniorudvalg og Midtjysk Seniorklub.
Jysk Landbrug er en fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk Landboforening som blev besluttet på en stiftende generalforsamling den 4. marts 2008.

Med venlig hilsen

H. C. Gæmelke, formand