Nyhedsbrev december 2023

Danske klimaambitioner skal indfries på landbrugets arealer

 

Der er høje politiske ambitioner til en dansk grøn omstilling. Det gælder alt fra til vedvarende energi-anlæg, såkaldte VE-anlæg, til grundvandsparker til mere natur. Ambitionsniveauet er tårnhøjt – faktisk kan man til tider blive helt svimmel. Samtidig findes der en lang række benspænd, som hindrer, at mange gode projekter ser dagens lys.

Tilgængelige arealer til at huse de mange ambitioner er den største begrænsning. Danmarks areal er på 4,3 mio. ha og heraf udgør landbrugsjord 2,6 mio. ha. Der er politiske ambitioner på intet mindre end 2,53 mio. ha – altså svarende til stort set det danske landbrugsareal. Det kalder på omtanke!

Vi kan ikke bare rutte med de danske landbrugsarealer, vi skal i stedet tænke multifunktionelt. Solcellerne kan f.eks. placeres i lavbundsarealer – og natur og skov skal etableres der, hvor vi ønsker en streng beskyttelse af grundvandet. 

Hvor blev tankerne om en effektiv vindmøllestrøm-produktion af, og hvorfor ser vi ikke alle vores tage på industribygninger osv. plastret til med solceller? Måske fordi at effektiviteten er for ringe, og at noget er sat forkert sammen, når landbrugsjord pludselig stiger til 3 eller 4 gange værdien, af det den kan forrente i en almindelig fødevare-/foderproduktion.

Ved at tænke multifunktionelt kan flest mulige landbrugsarealer forblive fødevare- og foderproducerende.

Kommunerne begynder at få øjnene op for, at vi simpelthen ikke har arealer nok til de politiske ambitioner, hvis ikke vi bærer os intelligent ad. Senest deltog vi på et temamøde for kommunalbestyrelsen i Billund. Her var vores budskab klart – alle projekter bør som udgangspunkt have minimum to formål. Landbrugsjord er ikke en uudtømmelig kilde.

Nordeuropa ligger sammen med bl.a. Nordamerika i det klimabælte, hvor forskerne forventer at fødevarerne til hele verdens befolkning skal produceres i fremtiden. Samtidig skal vi huske, hvorfor vi skabte den fødevareproduktion i Europa, som vi har gjort siden 1. Verdenskrig. Den gang besluttede vi, at vi skulle kunne brødføde os selv. Det kan vi snart ikke længere, og vi gør os derfor afhængige af import af fødevarer, som vi så det med gas osv. Det finder jeg bekymrende, og det skal vi holde os for øje, inden vi låser blikket fast på skov, VE-anlæg osv.

Glædelig jul og godt nytår!

På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til møder og gode diskussioner i 2024.

 

Formand for Jysk Landbrug

HC Gæmelke

 


 

Velkommen til Nytårskur den 5. januar kl. 15.00

 

Vi ønsker hinanden godt nytår med sang, bobler og kransekage.

Formand HC Gæmelke vil berette om året der gik og forventningerne til 2024.

Brian Skov Nielsen, områdedirektør for Landbrug i Sydbank, vil give et spændende perspektiv på dansk landbrug set fra finansverdenen.

Læs mere i invitationen, som er vedhæftet mailen med nyhedsbrevet og tilmeld dig senest den 3. januar.

 


 

Arbejdssikkerhed – nu kan du komme på kursus sammen med dine medarbejdere!

 

Landbruget er en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker. Ulykkerne fører typisk til brækkede arme og ben, hjernerystelser og knuste hænder – og antallet af dødsulykker er desværre også højt i landbruget.

Men det er ikke kun det fysiske arbejdsmiljø, der skal være styr på – det skal også være rart at komme på arbejde!

Vi er klar med et kursus, der sætter fokus på arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø for både ejer og medarbejdere.  

Der er mulighed for at deltage på kurset i et af SAGROs fire huse – Billund, Esbjerg, Herning eller Holstebro. Det er også muligt at afvikle kurset ude på jeres egen bedrift i jeres daglige omgivelser.

Brug en dag sammen med dine kollegaer og få en særlig oplevelse og stærk teambuilding.

Priser og yderligere informationer finder du i invitationen, som er vedhæftet mailen med nyhedsbrevet. 

Tilmelding via linket her

 


 

Kunstig intelligens i fremtidens landbrug

 

Det var en sand fornøjelse at byde indenfor på Grindsted Landbrugsskole sammen med skolen og LandboUngdom, da vi i sidste uge havde temaaften om kunstig intelligens i fremtidens landbrug.

Morten Damsgaard fra Agritech Media, Jens Elbæk fra SEGES Innovation og Christian Erfurt fra "Be my eyes" havde alle spændende perspektiver på den teknologi, der findes i dag, og som kommer i fremtiden.

Komiker Torben Chris rundede aftenen af med et godt grin.

 


 

Sæt kryds i kalenderen

 

Jysk Landbrug har en række spændende arrangementer i støbeskeen – du får datoerne her – invitationerne kommer senere.

5. januar: Nytårskur - invitation vedhæftet mailen med nyhedsbrevet

5. februar: Kampen om jorden

7. marts: Økonomiaften

13. marts: Generalforsamling

 


 

Medlemsfordele

 

En liste over de mange relevante medlemstilbud til aktive medlemmer er vedhæftet mailen med nyhedsbrevet.

 

 


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk