Indsatsplan i Vejen i høring

Udgivet d. 12-04-2018

Kommunen lægger op til frivillige aftaler.

Vejen Kommunes plan for beskyttelse af drikkevand er sendt i 12 ugers høring. Den erstatter den hidtidige indsatsplan for Bække-Klelund og beskriver tiltag, der skal sikre rent grundvand. I 300 meter bufferzoner om drikkevandsboringer anbefaler planen "en ændring i arealanvendelsen", og det tolkes som kommunens oplæg til, at der indgås frivillige aftaler med lodsejerne.

Kommunens indsatsplan kan ses på kommunens hjemmeside.

Bemærkninger og høringssvar kan indsendes direkte eller på mail til: teknik@vejen.dk.

Høringsfristen udløber d. 1. juli 2018.