Nyhedsbrev april 2021

Forårsarbejde i sol, sne og slud

 

April er godt i gang med skiftende vejr med alt mellem blå himmel og snestorm, frost og sommerlige temperaturer.

Mange har travlt i marken. Husk det gode landmandsskab og naboskab ved kørsel til og fra marken. Når arbejdet giver jord på vejen, så sæt advarselskilte op og fej vejen efter endt arbejde. For trafiksikkerhed og landbrugets omdømmes skyld.

Vi anmoder Hr. og fru Danmark om tålmodighed og overbærenhed, når vi er "skyld" i langsom trafik, og samtidig går vi foran og "fejer for egen dør"!

Biodiversitet er også i fokus. Som forvaltere i det åbne land kan vi bidrage ved at lade det grønne stå og måske "rode" lidt. Kan læhegn få lov at stå til glæde for vilde dyr og planter? Er der steder, hvor den rationelle markdrift kan kombineres med naturlige fødekilder og levesteder til gavn for biodiversiteten, så er det win-win for landbrugets image blandt den brede befolkning.

Mangler du inspiration til at gøre gavn for bier og insekter, så læs mere på www.Bivenlig.dk


 

Online generalforsamling 2021

 

Årets generalforsamling blev igen i år afviklet online grundet corona. Afviklingen foregik fra det nyindrettede studie i Billund og blev "transmitteret" via Zoom. 

Tillykke til de nyvalgte til bestyrelsen i Jysk Landbrug: Anne-Marie Kragsig Pedersen fra Brande og Jakob Jessen fra Holsted.

Dermed har Jysk Landbrug fået sit første kvindelige bestyrelsesmedlem. 43-årige Anne-Marie Kragsig Pedersen er – udover at være medhjælpende hustru på en bedrift med en økologisk kvægbesætning – meget politisk aktiv.

Ligeledes er Jakob Jessen en alsidig person, der på sin kvæggård også har fået etableret Bed & Breakfast. De to nye bestyrelsesmedlemmer vil blive nærmere præsenteret i den kommende tid.

Som ny suppleant blev Henrik Bovbjerg valgt. Han fortsætter desuden som repræsentant i faggruppe Svin.

I faggruppe Kvæg fortsætter Peder Kragsig, i faggruppe Økonomi fortsætter Nicolai Pedersen, og i faggruppe Planter fortsætter Tage Schmidt.

Tak til Søren Søndergaard og Tage Schmidt, der ikke genopstillede.

Læs mere om formandens beretning her


 

To nye ansigter i bestyrelsen

På generalforsamlingen i Jysk Landbrug blev to nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind. Begge ser frem til at være med til at præge de mange aktuelle og kommende landbrugspolitiske emner.​

Anne-Marie Kragsig Pedersen (længst til venstre på billedet)

Med Anne-Marie Kragsig Pedersens indtræden i bestyrelsen har foreningen fået et særdeles politisk aktivt bestyrelsesmedlem.  

 - Jeg vil gerne være med til at gøre mere opmærksom på dansk landbrug – blandt andet gennem vores foreningsarrangementer, og så har jeg fokus på, at vi skal tænke bæredygtigt og dansk, lyder det fra 43-årige Anne-Marie Kragsig Pedersen, der er gift med Peter Kragsig Pedersen fra faggruppen ”Kvæg”.

Parret driver en økologisk kvæggård ved Brande med 220 årskøer – og senest også ti geder – foruden 350 hektar. 

Anne-Marie Kragsig Pedersen er uddannet salgsassistent inden for detailhandel og var brugsuddeler, da hun mødte sin mand. På gården overtog hun kontoret efter svigermor i en glidende overgang. Her håndterer hun også HR og personaleledelse overfor medarbejderne. Lige nu tæller de to medhjælpere fra Ukraine, en dansk fodermester og et par skoledrenge. Derudover hjælper hun til under høst og lignende, og så har hun ansvaret for at passe de 180 kvier og sørge for, at de kommer på græs i sommerhalvåret.

Bestyrelsesarbejde er ikke en ny ting for Anne-Marie Kragsig Pedersen. Hun er blandt andet næstformand i den lokale afdeling af Dansk Naturfredningsforening. 

- Jeg synes, det er spændende at se tingene fra en anden side end landmandens. Det hænger sammen med, at jeg tror på, at man kommer længst med dialog, forklarer Anne-Marie Kragsig Pedersen, der i øvrigt også er en ivrig jæger.

I de seneste fire år har hun siddet i den lokale Venstre-forening, og hun er formand for Ikast-Brande-kredsen i Venstre. 

Derudover er hun næstformand i kommuneforeningen Ikast-Brande, og til november stiller den politisk engagerede kvinde op til byrådet i Ikast-Brande. 

- Det er særligt områderne børn, fritid, ældre og naturen/miljøet, der har min interesse – og så ordentlighed generelt i samfundet, slår det nye bestyrelsesmedlem fast.​

 

Jakob Jessen (længst til højre i billedet)

Da Jakob Jessen blev opfordret til at stille op til bestyrelsen i Jysk Landbrug, tøvede han ikke længe.

- Jeg synes det er spændende at beskæftige mig med klima- og miljøudfordringerne. Som producenter står vi jo lige midt i det, konstaterer den 37-årige landmand fra Holsted.

Han overtog svigerforældrenes kvæggård for ca. 4 år siden, og driver i dag udelukkende planteavl med raps, majs og lidt græs på de knap 300 hektar i markplanen. Kostalden lejer han ud til kvier. Derudover bliver det til en smule maskinstationsarbejde i omegnen – og nå ja – så er der også lige et Bed & Breakfast, som bliver drevet i samarbejde med svigerforældrene.

På bedriften er det hovedsageligt hans far og svigerfar, der hjælper til – foruden lidt løst ansat hjælp.

Privat er Jakob Jessen gift med Kamma Jessen, der er sygeplejerske på et plejecenter. Sammen har de tre børn i alderen 4 - 8 år. 

Han har været aktiv i LandboUngdom i ca. 5 år, så det er ikke en helt ny verden, han nu betræder som bestyrelsesmedlem i landboforeningen.

 


 

Husk dine "Faunastriber"

 

Husk at deltage i det populære pro­jekt ”Faunastriber”, hvor du kan få etableret mere natur og skabe bedre biodiversitet på dine arealer. Sidste år blev der etableret hele 206 kilometer faunastriber. Du skal blot vælge nogle steder på din bedrift, hvor du ønsker at få etableret faunastriber. Det vil kunne give den bedste effekt på naturen, at etablere dem være langs læhegn, markveje eller i kanter hvor vintersæden er gået ud, da der her i forvejen vil være nogle småbiotoper i disse områder.

Når du har tilmeldt dig, kommer en af vores samarbejdspartnere med en 3-meters såmaskine og sår en frøblanding, som består af 10 forskellige blomstrende arter. Projektet er et samarbejde blandt landbruget, de grønne organisationer og kommunerne. Det er derfor en oplagt måde at støtte op om landbruget lokalt og dets image. Hvis du vil vide mere om projektet så gå ind på hjemmesiden www.faunastriber.dk. Det er også på hjemmesiden du skal tilmelding dig. Tilmeldingsfristen er den 23. april 2021.

Har du spørgsmål til Faunastriber, så kan du kontakte naturrådgiver Nicolai S. Kjær fra SAGRO på 76602185 eller nsk@sagro.dk


 

Fredning af Vejle Ådal er nu en realitet

 

Den 8. marts traf Fredningsnævnet afgørelse om, at 847 ha i Vejle Ådal skal fredes – netop som Danmarks Naturfredningsforening har stillet forslag om. Fredningen er blandt mange lodsejere uønsket, da der allerede er etableret et godt og konstruktivt samarbejde om naturpleje i ådalen imellem lodsejerne og Vejle Kommune. Fredningen virker derfor på mange, som lidt af et skævt skud og DN fremstår som tonedøve. Men måske sagen ikke ender her, både byrådet og flere lodsejere har valgt at bruge deres klagemulighed og alle må nu endnu en gang væbne sig med tålmodighed, imens de afventer Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.


 

Overløb med spildevand

 

En lystfisker opdagede på en fisketur et overløb med spildevand som Vejen Kommune ikke havde lavet indberetninger på. Det fik hurtigt mediernes opmærksomhed, ligesom det øvrige samfund fik øjnene op for, at kommunerne har et ansvar, når det gælder udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Det er et kærkommen fokus, nu hvor landbruget står over for hårde nationale landbrugsforhandlinger.

Sammen med de andre landbrugspolitiske organisationer i Vejen Kommune har vi haft et møde med Vejen Kommunes forvaltning og relevante byrådspolitikere om sagen. Her gjorde landbruget det helt klart over for kommunen, at der skal være styr på spildevandsforholdene – intet mindre er godt nok. På mødet var der gode drøftelser og vi oplevede at Vejen Kommune tog vores kritik og opfordring meget seriøst. Vejen Kommune har nu fuldt fokus på området og herfra forventer vi, at der er styr på indberetninger og udledninger, så historien ikke gentager sig. Vejen Kommune lover orden i eget hus!


 

Nye skadedyr er ikke kun en aprilsnar!

 

Friluftsfolk og haveejere kan være med til at passe på Danmarks natur og afgrøder ved at holde øje med 10 skadedyr og plantesygdomme, der kan være ødelæggende for dansk natur.

Danskerne har i høj grad fået smag for en tur i skoven under corona-nedlukningen, og nu kan vores mange gåture også være med til at passe på naturen. Landbrugsstyrelsen har nemlig brug for hjælp til at holde øje med 10 ubudne skadedyr og plantesygdomme, som skal holdes ude af Danmark og EU. De er så skadelige for den danske og europæiske natur, at de straks skal udryddes, hvis de opdages. De ubudne gæster tæller blandt andet syv biller, der kan forvolde meget stor skade på vores træer.

- Der findes over 170 plantesygdomme og skadedyr, som vi for alt i verden skal prøve at holde ude af Danmark. Her har vi brug for alles hjælp, og derfor sætter vi nu fokus på 10 af dem, som er nemme at se med det blotte øje. Vi kalder alle landets haveejere og friluftsmennesker: Hvis I ser et af de her skadedyr eller plantesygdomme, så skal I melde det til os, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Kristine Riskær.

Et af de 10 udvalgte skadedyr er den japanske fyrrebuk, der på overfladen kan ligne en harmløs bille. Sandheden er dog, at den kan forvolde alvorlige skader på vores skove. Den kan nemlig bære rundt på de meget skadelige rundorme, som kan lægge hele fyrreskove øde.

Får du mistanke om, at du har fundet en af de 10 skadegørere, skal du:

  1. Tage et billede af insektet, symptomerne, planten eller plantematerialet. Inkludér eventuelt en mønt i billedet, så det er nemt at se størrelsesforholdet.
     
  2. Notere findestedet. For eksempel din egen privatadresse, hvis fundet er i din have.
     
  3. Gemme materialet hvis muligt. Hvis du har taget en prøve af planten, sikret dig en bille eller andet materiale, så pas godt på det. Det kan blive afgørende for at finde ud af, om der er tale om karantæneskadegørere.
     
  4. Anmelde fundet til Landbrugsstyrelsen på www.plantesundhed.dk. Her skal du uploade billeder og notere findestedet.

 

Vil du have et godt grin eller gensyn med SAGROs Grosabille, så se her.Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk