Nyhedsbrev maj 2021

Landbrugsforhandlinger med fokus på kvælstof og klima

 

Vi holder vejret mens forhandlingerne om landbrugets fremtid foregår på Christiansborg. Landbrug & Fødevarer har alle kræfter rettet mod arbejdet og leverer fakta på alle de vigtige områder til røde og blå folketingspolitikkere.

At Landbrugsudspillet både omfatter CO2 og klima, kvælstof og vandplaner samt fremtidens EU-støtte (CAP), gør jo kun politikkernes opgave endnu mere kompleks. Vi kan kun forvente at beslutningerne træffes på et oplys grundlag, hvor faglighede er på plads, da resultatet kan få voldsomme konsekvenser for vores erhverv.

Regeringen har fat i nogle af de helt rette redskaber, når det kommer til udviklingssporet for klimareduktionerne i landbruget. Ny teknologi kan nedbringe udledningen, udvikle erhvervet og samtidig gøre klimaneutral fødevareproduktion til det næste store eksporteventyr.

Men regeringens udspil indeholder også en række elementer, der kan få vidtrækkende negative konsekvenser for landbruget og fødevareklyngen – og i sidste ende skade den grønne omstilling. Mest alvorligt er de voldsomme kvælstofkrav, og at landmændene hovedsagelig skal finansiere udtagning af arealer selv. Vi står over for en historisk grøn omstilling af landbruget. Men hvis det skal lykkes, så går det ikke at hive tæppet væk under landmændenes økonomi.

Nu er det afgørende, at partierne finder hinanden i en bred aftale over midten, som sikrer gode ramme- og investeringsvilkår for udvikling og grøn omstilling af erhvervet mange år frem.

Efter det koldeste og vådeste forår i "mands minde" kan vi nu kun håbe på varmere tider. 


 

Nu skal det afgøres – er vandløbet naturligt eller ej?

 

Målsatte vandløb i hele landet skal nu screenes for at kategorisere hvilke der er naturlige og hvilke der tydelige er gravet med afvanding for øje. Screeningsmodellen indeholder også informationer om terrænforhold. Den viden er nyttig i forbindelse med vandløbsprojekter og f.eks. projekter med separat kloakering. Jysk landbrug er sammen med de øvrige ejerforeninger bag SAGRO og andre foreninger i regi af Landbrug & Fødevarer bag beslutningen. Landbrug & Fødevarer har længe haft brug for denne viden i forhold til alle de vandløb, der er med i vandplanerne.

Det er den rådgivende ingeniørvirksomhed EnviDan A/S, som gennemfører screeningen for landbruget. Den viden, der kommer ud af arbejdet, er vigtig for både landbruget og vandrådene, som har til opgave at prioritere forslag til fysiske indsatser i vandløbene, vandløbsrestaurering, regulering m.m. Resultatet af screeningen giver mulighed for at pege på områder, hvor risikoen for negativ påvirkning af vandafledningen er lavest.

 


 

Invitation til medlemsarrangement

 

Endelig kan vi mødes fysisk igen! Kom med til en interessant og hyggelig aften med titlen "Beton, Biler og Bæredygtighed" den 14. juni kl. 19.00.

Vi starter med virksomhedsbesøg hos Give elementer, hvorefter vi skal se og høre om Toyotas omstilling fra diesel til el biler. Endenligt giver Troels Lund Poulsen sit bud på fremtidens grønne Danmark.

Vel mødt til første fysiske møde i lang tid. Vi tager naturligvis forsat alle nødvendige corona forbehold.

Husk tilmelding her.


 

Frivillig indbetaling af økologi støtte

 

I lighed med 2020 beder Sektor Økologi i Landbrug & Fødevarer alle økologiske medlemmer om at indbetale et frivilligt økologisk innovationsbidrag til sektoren igen i år. Bidraget bliver brugt til at igangsætte udviklingsaktiviteter til gavn for den fortsatte vækst og udvikling i økologien.

Hvis du er økolog vil du modtage en opkrævning på et frivilligt innovationsbidrag. Vi opfordrer alle økologer til at betale, så der kan blive igangsat flere forskning- og forsøg aktiviteter. Ikke kun til gavn for økologien, men for hele erhvervet.


 

Nordea-fondens "Her-bor-vi-pulje"

 

Nordea-fonden afsætter 50 mio. kr. til at drømme stort i alle små byer. Det betyder, at foreninger i danske småbyer indtil den 23. september 2021 kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens Her-bor-vi-pulje til at styrke fællesskabet i deres by.  

Flere af jer har måske gode projekter, som kan komme i betragtning. Via dette link I kan læse mere om Her-bor-vi-puljen samt de kriterier der skal være opfyldt for at kunne søge midlerne: Her bor vi-puljen | Nordea-fonden (nordeafonden.dk).

Hvis I har projekter, hvor I mener at Her-bor-vi-puljen kan være relevant, tilbyder Nordea-fonden at foretage en vurdering af jeres projekt, så I ved om projektet er relevant i forhold til puljen. I finder guide til vurderingen via dette link: Her bor vi-vurdering | Nordea-fonden (nordeafonden.dk)

Hvem, hvad, hvornår?

 • For at søge Her-bor-vi-puljen skal projektet have en stærk relation til et mindre dansk bysamfund med 200 – 5.000 indbyggere og indeholde aktiviteter, der foregår i eller ved byen.
 • Projektet skal være organiseret i en forening, selvejende institution, ikke-uddelende-fond eller kommune. Dvs. at almennyttige og nonprofitorganisationer kan søge. 
 • Der kan søges mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. inkl. moms. Der kan søges om medfinansiering til større projekter, hvis uddelingen støtter en velafgrænset og veldefineret del af projektet. Ved offentlige projekter stilles der krav om mere end 50% kommunal eller regional medfinansiering.
 • Puljen kan søges indtil 23. september 2021. Alle ansøgere får svar medio december 2021.

Kriterier for at søge puljen

 • Udspringe af og bidrage til flere gode liv i et mindre bysamfund med 200 – 5.000 indbyggere. 
 • Indeholde aktiviteter, der knytter sig til fondens strategi for uddelinger– særligt de tværgående fokusområder 'Flere ud i det fri' og 'Flere børn der blomstrer', dvs. 0-6-åriges trivsel, friluftsliv eller andet inden for sundhed, motion, natur og kultur. Aktiviteterne skal komme mange til gode og være tilgængelige for mange.
 • Styrke fællesskaber og sammenhængskraft i lokalsamfundet. Involvere frivillige og engagere borgere i lokalområdet. 
 • Have de relevante tilladelser og tilkendegivelser på plads, eller kunne påvise en positiv dialog med relevante myndigheder, der understøtter, at projektet kan vurderes som realistisk i forhold til gældende regler.
 • Igangsættes inden for 1 år fra tidspunkt for uddeling. Dvs. senest medio december 2022.

 


Rabat på briller, arbejdstøj og sommerland

 

Som medlem af Landbrug & Fødevarer er der flere kontante rabatter at hente. Her er et par eksempler.

 • Opnå 25% rabat på arbejdstøj hos Billig-arbejdstøj.dk og på briller hos Profil Optik
 • Opnå rabat på entrebilletter til LEGOLAND 
 • Se mange flere medlemstilbud her.

Koder og rekvisition til Profil Optik har du, som medlem, modtaget i en mailen vedr. dette nyhedsbrev.


 

Bøf & Brøl eller Puch Maxi?

 

Trænger du også til at opleve noget helt anderledes under danske himmelstrøg? -så er her endnu et par forslag med L&F-rabat:

Tag turen på en Puch Maxi eller deltag i vestjysk vildmarkstur i verdensklasse.

Turene afvikles af Hedevang Outdoor. Læs mere herunder. 

Booking sker ved kontakte til Jens på tlf. 2333 6411 eller på mail hedevangoutdoor@mail.dk

 

 

  


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk