Nyhedsbrev november 2022

En noget nær umulig situation

Resultatet af Folketingsvalget har bragt os i en meget vanskelig situation. Inden valget var næsten alle partier ude i en sjælden set overbudspolitik over initiativer, de ville sætte igang, når de kom til magten. Endnu ved vi ikke, hvem der indtager regeringskontorerne, men selv om flertallet af partier har meldt ud, at klima vil være en af deres hovedprioriteter, ja, så må vi håbe, at der kommer mere faktuel viden ind i de fremtidige drøftelser.
Vi har ligeledes en klar forventning til, at alle partier, der stod bag det sidste landbrugsforlig, lever op til deres ansvar og ikke igangsætter initiativer, der medfører, at produktionen flytter ud af landet.

Jeg vælger at være optimistisk, men der er et stort pres på vores landbrug, ikke kun i Danmark, men i store dele af Europa.

Vi i Jysk Landbrug kæmper side om side med Landbrug & Fødevarer om at bringe fakta ind i den politiske ophedede debat.

I denne uge afholder Landbrug & Fødevarer Delegeretmøde, hvor centrale poster skal besættes. Det bliver en spændende uge med en masse politisk debat om vores fantastiske erhverv.


 

Klima og fødevarer

 

En onsdag aften i oktober sad mere end 110 medlemmer klar til at blive bespist og blive klogere på de klimatrusler, men også muligheder, som vores erhverv står over for. For hvad er op og ned i klimadrøftelserne, og står det virkelig så slemt til, som mange går og taler om? Vi havde inviteret Jesper Theilgaard og Henrik Zobbe til at give deres perspektiv på klima og fødevareproduktion.

Jesper Theilgaard, som både er meteorolog og klimaekspert, gav os indsigt i vejrets og klimaets udvikling, og Henrik Zobbe gav os den fødevareøkonomiske forklaring på, hvad klimaet kan betyde for landbruget. Jesper Theilgaard er bekymret for vejrets udvikling, og han vurderer, at vores klimatiltag som nationalt og internationalt samfund langt fra er ambitiøse nok – det gav grundlag for en livlig debat med tilhørerne.


 

Søndagsbrunch på Hovborg Kro forud for folketingsvalget

 

Sammen med Anni Matthiesen inviterede vi medlemmerne til søndagsbrunch på Hovborg Kro og 85 medlemmer tog imod invitationen.

Anni Matthiesen og Venstres gruppeformand Thomas Danielsen fortalte om arbejdet i Folketinget og ikke mindst vigtigheden af, at have lokalområdet repræsenteret på Christiansborg. Thomas Danielsen fortalte indlevende om de tilspidsede døgn, hvor beslutningen om at slå alle mink i Danmark ned blev truffet af den daværende regering.

Anni Matthiesen blev genvalgt til folketinget og er således blandt de 21 folketingsmedlemmer, der repræsenterer Sydjylland på Christiansborg. Anni opnåede 9.540 personlige stemmer – det er super flot!

 

Sidste frist for frivillige BNBO aftaler

Selv om vi fortsat ikke accepterer præmissen om, at landbrugets brug af pesticider, er årsag til forurenet drikkevand, har et bredt flertal i Folketinget vedtaget, at der skal udlægges de såkaldte Borings Nære Beskyttelses Områder - BNBO i områder med drikkevandsindvinding.

Vandværkerne og lodsejere har frem til udgangen af 2022 mulighed for at indgå frivillige aftaler herom.
Fra Jysk Landbrug vil vi opfordre de medlemmer, der har fået udpeget BNBO, til søge frivillige aftaler indgået.
I forbindelse med indgåelse af aftaler kan du vederlagsfrit søge råd og vejledning hos Stine Bundgaard tlf. 4029 5885 eller Niels Kristian Fruergaard 4080 7200


 

Skal – skal ikke?

EU og Folketinget har vedtaget, at fra 1. januar 2023 skal der udlægges minimum 4 % af omdriftsarealer i brak for at øge biodiversiteten. Vi har i Jysk Landbrug sammen med Landbrug & Fødevarer argumenteret mod denne ordning – indtil videre uden resultat.

Uanset hvor tåbelig denne ordning er, vil manglende nyudlagte brakarealer medføre træk i EU-udbetalingerne.

Vi oplever i disse dage en interesse fra landmænd udenfor vores område, der ønsker at leje arealer til brak. Det kan være fristende med disse tilbud på fjernbrak, men det er ikke med til at øge biodiversiteten, der hvor de dyrker deres primære landbrug. Udlejer vi jorden ud til fjernbrak, kan det være svært at se, hvordan vi skal kunne fastholde vores husdyrproduktion og fastholde arbejdspladserne i vores område. Jeg håber, at vi selv kan styre disse uhensigtsmæssigheder, så vi ikke skal være årsag til, der igangsættes bureaukratiske grænser, som kun vil medføre endnu mere kontrol.


 

Arrangementet I skal med til

 

Når vi den 24. november kl. 19.00, i samarbejde med Grindsted Landbrugsskole og LandboUngdom, inviterer til fælles arrangement på Grindsted Landbrugsskole, glæder vi os til at se alle medlemmer – unge, som de mere erfarne. Invitationen gælder naturligvis også husstandens unge generation. Det kunne være fantastisk, hvis vi kan fylde en hel hal.


 

Er du aktivt medlem af Jysk Landbrug, har du gratis adgang til LandbrugsInfo. Ikke-medlemmer betaler 2.345 kr. om året. Med LandbrugsInfo får du den nyeste landbrugsfaglige viden, prognoser og faglige vurderinger samt værktøjer og beregnere. Her finder du nyttig viden og værktøjer til at drive virksomhed.
Året rundt publiceres den nyeste viden i form af forsøgsresultater, analyser, prognoser og faglige vurderinger. LandbrugsInfo er således et særdeles vigtigt værktøj til viden i landbrugssektoren.

For medlemmer med begrænset produktion vil værdien af Landbrugsinfo i nogle tilfælde være mere end du betaler i kontingent til Jysk Landbrug inkl. kontingent til Landbrug & Fødevarer.

Har du et aktivt medlemskab kan du logge ind med det samme login som til landmand.dk

 


 

Regionalt planteavlsmøde

 

Invitation til regionalt planteavlsmøde ved SAGRO, Billund

den 23. november 2023

Kom med til gratis møde, og hør om udfordringer og mulige løsninger, når det gælder klima, energi og fødevareforsyning.

Arrangementet er gratis og så gir’ vi også kaffen!

Se programmet og tilmeld dig ved at trykke her.

Vi glæder os til at se dig til!

 


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk rådgiver
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk