Nyhedsbrev oktober 2020

Mink og Covid-19

 

Minkavlere og borgere i en lang række berørte kommuner i det midt- og vestjyske er i disse dage ramt af stor usikkerhed omkring Covid-19 i minkbranchen og regeringens håndtering heraf.

Situationen er alvorlig på kort sigt, hvilket også er dokumenteret i medierne de seneste uger. Men fremtiden for minkbranchen og selve genrejsningen er bestemt også i stor fare, hvilket vil være en erhvervsmæssig katastrofe for vores kommuner.

Vi nærer en reel frygt for minkerhvervets eksistensgrundlag og vil gerne appellere til, at den nuværende aflivningsstrategi af raske besætninger indenfor 7,8 km-zonen straks justeres, ellers mister vi mange veldrevne virksomheder og personlige livsværker.

Regeringens strategi indebærer, at ikke alene minkene på de smittede farme, men samtlige mink i en zone på 7,8 km omkring den smittede farm skal slås ned. En håndtering, som både mangler faglig begrundelse og samtidig risikerer at knuse en branche med mange arbejdspladser og en årlig eksport på ca. 5 mia. Mink-branchen beskæftiger sammen med følgeindustrien flere tusinde personer hvoraf en stor del kommer fra vores kommuner.

Folkesundheden kommer naturligvis i første række, men her er faglighed sat til side. 

Sammen med de midtjyske borgmestre har vi sendt en opfordring til fødevareministeren om at ændre strategien.

For alle avlere er det et enormt mentalt pres. SAGRO med foreninger tilbyder gratis krisehjælp til de berørte. Læs mere her.


 

Virtuelle medlemsmøder

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne afprøve et nyt og dynamisk koncept med virtuelle medlemsmøder. Ikke for at aflive det traditionelle fysiske medlemsmøde, men for at give medlemmerne et indblik i maskinrummet på Axelborg og SEGES på trods af udfordringer med at mødes fysisk for tiden. Og så er det da også smart, at man kan deltage på medlemsmødet uanset om man befinder sig på kontoret, har lyden i øret mens man kører i traktoren eller gør noget helt tredje. 

De virtuelle medlemsmøder bliver afholdt løbende henover efteråret og vinteren, og vil have et kortere format med oplæg om og spørgsmål til et aktuelt politisk emne - og en samlet varighed på ca. 45 minutter. 

Vi håber, at de løbende virtuelle medlemsmøder vil være en håndsrækning til alle bestyrelsesmedlemmer i foreningerne, som kan være med til at sikre, at alle føler sig godt klædt på til de faglige samtaler og diskussioner med medlemmerne.

En række af on-line møder

Der vil blive en helt række af møder og de første er allerede afviklet. De kan efterfølgende ses via linkene herunder. 

 

Hvad betyder det for os som landmænd?

Du bliver opdateret på den politiske udvikling for aktuelle sager og udvider dit kendskab til de faglige udfordringer i erhvervet.

Bliv klædt på til snakken med din nabo og andre kollegaer om de udfordringer landbrugs- og fødevareerhvervet står med aktuelt og på en længere bane. Samtidig bliver du opdateret på, hvordan Landbrug & Fødevarer arbejder for dine interesser og kan stille spørgsmål til oplægsholderen om det aktuelle emne.


 

Glyphosat

 

Debatten om glyphosat med aktivstoffet RoundUp fortsætter. 

Senest blandt andet i Coops blad Samvirke, der i lighed med mange andre modstandere af stoffet fremhæver, at WHO tilbage i 2015 meldte ud, at de mente glyphosat måske er kræftfremkaldende. 

Det studie er imidlertid det eneste, der kommer til den konklusion, og der er i flere udenlandske medier rejst kritik af det datamateriale, som WHO benytter i sin analyse.

Det har hverken Samvirke eller andre kritikere følt trang til at delagtiggøre deres læsere i. Landbrug & Fødevarer har klaget til Samvirke, og den proces kører videre.

Flere myndigheder har frikendt stoffet for at være kræftfremkaldende. Det gælder blandt andet EU's fødevareagentur EFSA og vores egen Miljøstyrelse. 

Modstandere af glyphosat har også hævdet, at glyphosat er hormonforstyrrende. Dette ligger der dog heller ikke noget videnskabeligt belæg for.

Hvad betyder det for os som landmænd?

  • Når medierne skævvinkler historie og forvrider fakta, går Landbrug & Fødevarer til kamp mod fremstillingerne, så befolkningen ikke får forkerte opfattelser af dansk fødevareproduktion.  
  • Vi bruger med god samvittighed glyphosat i vores moderne og klimaeffektive landbrug. Men den generelle skepsis mod anvendelse af pesticider er på ingen måde ovre, og derfor skal vi gøre os umage for at bruge så lidt som muligt og så meget som nødvendigt.

 

 

Vandrådsarbejdet 2019-2020 er afsluttet

 

Vandrådene har afsluttet deres arbejde. Miljøministeriet mener, at der er behov for at forbedre vandmiljøet i Danmark og vandrådene har i den forbindelse medvirket til at prioritere de indsatser, som kan implementeres i vandløbene. Helt overordnet skal der fjernes spærringer i vandløbene, så fiskene har adgang langt op i vandløbssystemerne ligesom der skal laves strækningsbasserede indsatser, så fisk, planter og smådyr får bedre levebetingelser. Det er dog vigtigt at understrege, at kommunerne først skal i dialog med lodsejerne inden arbejdet med vandløbsforbedringerne går i gang. Ligeledes er der ingen tvang i projekterne – lodsejerne har retten til at sige nej.
Arbejdet vil stå på over seks år fra 2021 til 2027.

Vadehavet

I vandrådet til Vadehavet var der enighed om en række kriterier, som kommunerne skal lave vandløbsindsatserne efter. For spærringerne er det kriterier som, fjern spærringer nede fra i vandløbssystemet og op efter, fjern spærringer hvor der er gode fysiske forhold opstrøms og åben kun rørlægninger hvor der kan tages tilstrækkelige arronderingshensyn.

For de strækningsbaserede virkemidler, prioriterede vandrådet udskiftning af bund og udlægning af groft materiale. Genslyngning og hævning af vandløbsbund skal kun ske i forbindelse med ekstensive arealer, hvor afvandingsmæssige interesser ikke påvirkes.


Ringkøbing Fjord

I vandrådet til Ringkøbing Fjord var der enighed om en række kriterier, som kommunerne skal lave vandløbsindsatserne efter. Vandløbsindsatser skal planlægges på strækninger med godt fald og indsatser må ikke bevirke at vandspejlet hæves, så det giver afvandingsmæssige problemer på dyrkningsfladen, medmindre det på forhånd er aftalt med lodsejerne.


 

Åbent Landbrug 2020

 

Årets fysiske "Åbent Landbrug" er afholdt præcis ligesom det har været hver tredje søndag i september siden 1995. Men i år blev det - grundet corona - en noget anderledes oplevelse. Hver landmand kunne nemlig kun tage imod tre familier på grund af diverse sikkerhedskrav i forhold til corona. Til gengæld tilmeldte 160 landmænd sig som værter. Det er næsten tre gange så mange sammenlignet med sidste år, hvor 62 var værter.  

Den digitale indsats fortsætter

Men Åbent Landbrug er langt fra slut for i år. Eventet fortsætter nu digitalt resten af september og oktober på de sociale medier og på vores hjemmeside aabentlandbrug.dk. I Landbrug & Fødevarer håber vi, at så mange som muligt vil hjælpe os med at dele videoerne og sprede viden om det danske landbrug anno 2020. 

Vi vil løbende dele de mange film, som er lavet til Åbent Landbrug i år, på vores sociale medie-kanaler, men I kan også finde dem alle på aabentlandbrug.dk eller på vores YouTube-kanal. Allerede nu har der været stor aktivitet. Over de seneste 28 dage har vi oplevet en stigning i nåede personer med hele 4.223 %, svarende til over 190.000 personer. Mange af dem, der har været inde og se filmene, har også reageret på vores opslag med et like, en kommentar eller en deling. Faktisk har vi over de sidste par døgn oplevet en stigning på ikke mindre end 55.687% flere opslagsinteraktioner. 

Følg med i vores digitale indsats her: 

Tak fordi du er med

Vi følger op på både den fysiske og den digitale del af Åbent Landbrug 2020 i slutningen af oktober, men allerede nu vil vi i Landbrug & Fødevarer gerne sige stort tak til alle de landmænd, som har været involveret i Åbent Landbrug på den ene eller anden måde. Et event, som slet ikke ville kunne eksistere uden jer. Formand Martin Merrild var også ude og besøge en landmand i søndags til Åbent Landbrug og sender også en tak til alle, som deltog, i en video på Facebook. Den kan I se her.


 

LandmandsPension

 

Tidligere formand for Centrovice Niels Rasmussen har valgt at være meget åben vedrørende sit sygdomsforløb, og han har også sagt ja til at stille op og fortælle om, hvordan LandmandsPension i den sammenhæng har hjulpet ham med at bevare det økonomiske overblik, og dermed i realiteten hjulpet ham bedre gennem behandlingerne. Se filmen her

Læs mere her


 

LF Fordelsshop

 

Stå skarpt i efteråret. I denne måned er der eksklusive jakker og veste fra Nimbus Nordic i fordelsshoppen. Jakkerne er designet i Danmark og det kan ses og mærkes på både design og funktionalitet.

Det er snart jul og derfor skal der ryddes op på lagrene i Fordelsshoppen, så der kan blive plads til julevarer. En masse gode ting er sat ekstra meget ned i Outlet, og så er der fri fragt.

Læs mere her.

Medlemmer af landboforeningen har modtaget rabatkoden på mail.


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk