Nyhedsbrev december 2020

Glædelig jul og et lykkebringende nytår!

 

Julen nærmer sig stille med hastige skridt, og hvilken jul. Det er en noget speciel tid vi lever i. Lukning af samfundet, restriktioner om sang og dans om juletræet! Brancher der har det svært, en hel sektor af den danske fødevarer klynge der er blevet lukket ned. Eksperter der udtaler sig i øst og vest. Hvem skal man snart stole på og tro på. En ting er heldigvis sikkert! Alle de landmænd jeg kender og uden tvivl også alle jer har ydet en uovertruffen indsats i den her tid. Ja nogen vil nok sige at vi/i bare har passet jeres arbejde som normalt. Det har vi også, men jeg synes at i gør det fantastisk og i har utrolig meget at være stolte over.

Det er der heldigvis også rigtig mange andre der godt ved. Det kommer dog ikke af sig selv, så når vi kommer ind i et nyt år skal vi igen hjælpe hinanden med at fortælle den gode histore om vores fantastiske erhverv.

På Bestyrelsens i Jysk Landbrug og egne vegne vil jeg ønske jer en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Pas god på hinanden.


 

 

Invitation til Nytårskur online

 

Det traditionelle nytårsmøde bliver i år elektronisk fredag den 8. januar 2021 kl. 15.00


Der er fortsat mulighed for at ønske hinanden godt nytår og skåle i ”bobler” – sammen og hver for sig.
Vi kigger lidt tilbage på året, der gik – og fremad mod de kommende år.
Udover et musikalsk indslag får vi besøg af Niels Duedahl, adm. direktør i energi- og telekoncernen ”Norlys”,
som vil tale om klima og digitalisering.

Program:
• Velkommen ved H.C. Gæmelke
• Musikalsk indslag ved Lasse Jung med band
• Skål i ”bobler”
• Oplæg ved Niels Duedahl, Norlys

Foreningen er vært ved en ”online forfriskning”.

Tilmelding: For at lykkes med logistikken har vi brug for din tilmelding senest mandag den 4. januar kl. 10.00 på tlf. 7021 2040 eller her.


 

Der er hjælp at hente flere steder

 

Efter afholdelse af tre møder for minkavlerne, hvor deltagerne både deltog fysisk og online, står det klart og tydeligt at situationen for de berørte er historisk og forfærdeligt trist, men også meget forskellige for den enkelte avler afhængig af alder, uddannelse og økonomi.

Både SAGRO og kommunerne står klar med eksperter indenfor alle felter uanset om det gælder jura, økonomi og SKAT, sorg og personlig krise, eller kommunale tilbud om uddannelse, iværksætteri eller forsørgelsesgrundlag.

På denne side kan du finde link til kontakter.

Tøv ikke med at kontakte vagtlægen eller psykiatrisk hotline mellem jul og nytår.

Beredskabspræsten AKUT nummer for Region Syd: 23 63 80 92

Krisepsykologisk beredskab. Region Syd mink-avler hotline: 9944 5060


 

Anders’ sag kom også andre landmænd til gode

 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er der ved fælles indsats mellem SAGROs Politiske Sekretariat, Landbrug & Fødevarer og en vedholdende landmand, Anders Dyrberg i Sunds, lykkedes at få Landbrugsstyrelsen til at ændre praksis, så opdyrkning af 0,37 ha §3-udpeget jord ikke længere bliver betragtet som en overtrædelse med krav om KO. Landbrugsstyrelsen har nu tilbagebetalt 116.000 kr.

Landbrugsstyrelsen vil genoptager sager, hvor de fejlagtigt har krævet en tilbagebetaling af EU-støtte. 

Hør historien i denne lille film med Helle Borum.


 

Særskilt kvælstofnorm for humusjorde

 

Landbrugsstyrelsen har sendt gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2020/2021 i høring.

Normudvalget har indstillet, at der oprettes en særskilt norm til jordbundstypekategorien JB11 (humusjorde), hvor kvælstofnormen for afgrøder og græs i omdrift nedsættes med 50 kg/N pr. ha. 

Tjek på Landmand.dk om du har kulstofrige jorde på dine arealer. Der kan være fejl i registreringerne.

Kontakt din planteavlsrådgiver for mere information eller læs mere her


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk