Nyhedsbrev juli 2021

God sommer!

 

Grøn omstilling var emnet for vores sidste medlemsarrangement hos Give Elementer, hvor Toyota og Troels Lund Poulsen også deltog.

Tak til alle deltagere for en god aften, hvor vi fik mere viden om hvordan beton, biler og landbrugspolitik alle arbejder mod fremtidens "grønne" krav.

De nationale udfordringer med landbrugsudspillet og udmøntning af EUs CAP reform er sat på sommerferie-pause.

Vi kan kun håbe at ferien giver nye energi og overskud, så de politikkere, der står overfor store beslutninger med konsekvenser for fremtidens danske landbrug, huske at Danmark er et landbrugsland, hvis påvirkningen af klimaet globalt set udgør en forsvindende lille del, og at vi har stolte traditioner for at producere mere med mindre. At flytte fødevareproduktionen til udlandet redder hverken os eller klimaet.

Arbejdspladser i landdistrikterne er også på spil, og vi kan kun forvente høj faglighed bag de politiske valg. Financieringen er også i fokus og det er kun rimeligt at samfundet bidrager økonomisk til den grønne omstilling i landbruget, som det er gjort i transportsektoren.

Rigtig god sommer og nyd ferie til alle jer, der endnu ikke har holdt ferie. 


 

Nye kommuneplaner i Vejen, Billund og Vejle

 

Kommunerne er forpligtiget til at revidere deres kommuneplan hvert 4. år.

I juni måned har vi afgivet høringssvar til både Vejen, Billund og Vejles forslag til kommuneplaner. Fælles for de tre kommuner er, at de er en del af trekantområdet og at de derigennem planlægger mange overordnede rammer i fællesskab. Alle tre kommuner lægger i høj grad op til, at der skal være plads til erhvervsliv og landbrug.

Vi har understreget overfor kommunerne, at de har en stor opgave i, at understøtte den grønne omstilling, som landbruget står overfor. Blandt andet skal der være fokus på lavbunds- og vådområder, skovrejsning, multifunktionel jordfordeling, markvand og meget mere.

Linjerne i kommuneplanerne sætter retningen og det ser lovende ud – nu skal efterårets budgetforhandlinger gerne afspejle ambitionerne i kommuneplanerne.

 


 

Mon ikke vi ses?

 

Kom med til et af årets eneste dyrskuer den 30. juli kl. 9-16.30 på Hovedengen i Ribe. Der er masser af dyr og maskiner på pladsen.

Kik forbi Sydvestjysk Landboforening og SAGROs telt til en snak og en forfriskning. Her finder du både rådgivere, bestyrelsesmedlemmer, kyllinger, mini-baller, siddepladser og hyggelig dyrskue-stemning.  

Billetter kan fra i år købes online her. Husk coronapas. 

 

Senere på sommeren kan du møde Jysk Landbrug på "Naturens dag" i Jels Voldsted søndag d. 12. september kl. 10-16. 

Vel mødt!


 

Husk arbejdsikkerheden!

 

Landbruget har desværre en kedelig rekord i arbejdsulykker. Populært sagt er det lige så farligt at være landmand, som at være soldat.

Pas ekstra på i sommervarmen. Ferievagtplanen kan byde på ekstra travlhed på bedriften og uvante opgaver til mange.

Tre små step kan hjælpe dig på vej:

Stop op – brug lige 10 sekunder på at
Tænke dig godt om – har jeg alt jeg skal bruge, er jeg instrueret, bør vi være to, er det rette tidspunkt for opgaven 
Arbejd – Når du har skaffet det nødvendige for at kunne udføre opgaven sikkert og effektivt

Find flere gode ideer til at arbejde mere sikkert i landbruget her.


 

Undgå at høsten går op i røg!

 

Høstperioden nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Hvert år tilkaldes brandvæsenet i gennemsnit over 300 gange til at slukke markbrand. I den rekordtørre sommer i 2018 skete det over 900 gange.

Du kan gøre dit for at undgå, at høsten går op i røg, ved at følge nogle simple forholdsregler:

Før høstarbejdet:
 Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør
 Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende
 Sørg gerne for noget ekstra udstyr ved marken, som evt. kan lave et brandbælte eller slukke en brand
 Tjek Brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes

Under høstarbejdet:

 Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner
 Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er
 Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj, tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt materiale
 Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering 
 Undlad tobaksrygning under høstarbejdet

Hvis uheldet alligevel er ude:

1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer ved udstigning
2. Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2
3. Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:
a. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner
b. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.
c. Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette
d. Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen
4. Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er mejetærskeren, der kan være ”synderen”, men også halmpresseren.

Følg risikoen for brand på Brandfare.dk
På Brandfare.dk finder du et brandfareindeks. Det kan du bruge til at vurdere risikoen for, at der opstår markbrande. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende.


 

Biodiversitet - her kan du let være med!

 

Foreningerne bag SAGRO opfordrer landmændene til at give naturen en hånd, og forbedre biodiversiteten hvor det er muligt.

En af de ting man let kan gøre, er at lade træer, grene og kvas ligge i læhegn efter beskæring.

Grenbunker, stammer og stubbe er gode steder at overvintre for mange forskellige arter af insekter. De tilbyder et tørt, lunt og beskyttet sted, hvor vindens kulde ikke får fat – en slags naturligt ”bihotel”. Opsamlede grene, kvas og stammer kan samles i bunker, og placeres et sted, hvor du ved, at de får lov til at blive liggende i lang tid. Snart vil biller og svampe begynde at nedbryde grenene, og det vil skabe levesteder for bierne.

 


Få flere gode ideer til at styrke den danske natur på Landbrug & Fødevarers side her.


 

Tilskud til energi-forbedringer

 

Byggeri & Teknik komme med tekst snarest.

 

Næste og sidste ansøgningsrunde i 2021 er åben fra 17. august 2021 til og med 14. september 2021 kl. 12.00. Der vil i denne runde blive givet tilsagn om op til 450 mio. kr. i tilskud​.

Formålet med tilskudsordningen er at sænke energiforbruget i Danmark, og erhvervstilskuddet er et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark. For at fremme konvertering fra fossil energi til el tildeles denne type sparetiltag en fordel i ansøgningsprocessen.

Man kan f.eks. søge om tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Udskiftning af belysning med LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

Uanset om du kan opnå tilskud, er det vigtigt at have fokus på at realisere et projekt, som både har lavt energiforbrug og god totaløkonomi.

Har du brug for kvalificeret rådgivning i forbindelse med realisering af energibesparelser, herunder vedr. din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Byggeri & Teknik I/S’ energirådgivere Gunnar Schmidt, direkte 99 99 23 19 eller Kurt S. Mortensen, direkte 99 99 23 18.

Hvis du vil vide mere kan du læse mere på Energistyrelsens hjemmeside her eller på Byggeri & Tekniks hjemmeside her.


 

Brug dine medlemsfordele

 

 

Sidste nyt er gratis fragt i Fordelshoppen i hele juli måned, rabat på entre til Blomsterfestival i Tivoli Friheden og mulighed for OK benzinkort til privat brug.

Mange benytter også forsikring og pension samt rabatter til hotelophold, billigt arbejdstøj og briller hos Profiloptik.

Kig forbi Landbrug & Fødevarers hjemmeside under "Kontante medlemsfordele" her. Siden opdateres løbende. 

Medlemmer har modtaget relevante koder sammen med link til dette nyhedsbrev.


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk