Nyhedsbrev juli 2020

God sommer!

Sommeren er over os og første halvår af 2020 er gået. Det har været en mærkelig tid præget af corona, men heldigvis er livet på vej mod normalisering igen. Landbrugspolitikken er igen i omdrejninger med både vigtig og alvorlig emner.

Vi kan se frem i mod nye vandplaner, endnu flere kvælstofstramninger og restriktioner på §3. 

Erhvervet har hårdt brug for lobbister og politikkere, der er landbruget venligt stemt, både nationalt og internationalt. Heldigvis er Landbrug & Fødevarer (LF) klar til kamp.

Læg mærke til sommerens kampagne fra LF, som sender en hilsen ud i sommerlandet til danskerne, der i år "genopdager" smukke Danmark, og sender et skulderklap til Jer primærproducenter med tak for lækre og gode fødevarer. 

Vi glæder os til at vi igen kan mødes til foreningens arrangementer i efteråret. Vi er igang med planlægningen af et medlemsmøde omkring de politiske dagsordener, og et møde om fødevarer, forbrugsmønstre og klima. Sæt allerede nu kryds den 8. januar til Nytårskur med Niels Duedahl, Norlys, gospel og "bobler". Måske ses vi allerede til Naturens dag i Jels d. 13. september? 

Jeg glæde mig over, at der lige nu er udsigt til en god høst. God sommer til alle.


 

Regeringen forbyder at sprøjte, pløje og gøde beskyttet natur

Trods massive protester fra Landbruget er loven om dyrknings-restriktioner på §3 nu vedtaget. Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2022. 

Det er en meget ærgerlig sag. Vi oplever i dag i samfundet et stigende fokus på natur og biodiversitet. Landmænd vil meget gerne gøre en indsats, men forbuddet på § 3 arealer kan blive en alvorlig kæp i hjulet for dette. Mange landmænd vil nemlig opleve det som et tillidsbrud, at reglerne nu bliver ændret. Da Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1992, blev landmænd forsikret, at de kunne fortsætte den drift, de havde på de enge, der dengang blev beskyttet af den nye lov. Hvis det tilsagn nu fjernes uden erstatning og med store tab til følge, så vil mange landmænds tillid til offentlige myndigheder og politikere lide (endnu) et knæk. Landbrug & Fødevarer vil nedsætte erfagruppe med berørte landmænd.


 

Yderligere kvælstofstramninger til landbruget

Miljøministeren og Fødevareministeren har netop præsenteret dansk landbrug for en regning på 100-200 millioner kroner for at skærpe nitratindsatsen.

Det har forståelig nok skabt en del frustration rundt i vores medlemskreds, hvor mange spørg sig selv om hvornår vi for alvor "sætte hælene i".

Der har været en del forvirring omkring Landbrug & Fødevarer indsats i denne proces. I Landbrugsavisen den 4. december kunne man læse at Landsformandskredsen har besluttet en firepunktsplan omkring reduktionsmålene for kvælstofudledning, herunder krav om efterafgrøder.

Det ene punkt var et retligt spor udfra antagelsen om, at det faglige grundlag er alt for tyndt til, at pålægge landmanden store og fordyrende krav om efterafgrøder. Landbrug & Fødevarers advokat Håkon Djurhuus informerede i marts om sagen. Der ledes nu efter en konkret case, som vurderes at kunne vinde en sag i retten.

Processen er i gang, men det tager tid at forberede. Går Landbrug & Fødevarer den retslige vej skal vi vinde, ellers bliver det kun værre. Der træffes beslutning den 15. september om sagen skal for retten.


 

Fordelsshop -lange lyse sommeraftener

Sommeren er for alvor over os, og vi drages mod haven, terrassen og altanen. I Landbrug & Fødevarers fordelsshop kan du lige nu få ekstra gode priser på varer til sommeren og udelivet.
Du kan naturligvis også fortsat købe de mange spændende designvarer inden for bl.a. interiør, lyd, rejse og køkken til yderst attraktive priser.

Aktive medlemmer har modtaget link og kode i en mail.


 

 

Find LandboUngdom sommerprogram her.


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk