Nyhedsbrev februar 2021

Mod lysere tider

 

Årets nytårskur blev en anderledes, men god oplevelse. Musik, bobler og Niels Duedahl, Norlys blev afviklet online, som så mange andre møder for tiden. Tak til Jer der deltog i "eksperimentet". 

Nu har vi passeret vinterens midte "Kyndelmissen" og dagen er tiltaget med godt 2,5 time. Vi går mod lysere tider, selv om corona stadig sætter begrænsninger for vores liv.

Minister for landbruget, Rasmus Prehn, har inviteret os til dialog forud for de kommende vandplaner og regeringens klimaudspil. Det kan vi kun tage positivt i mod. Dog forbliver vi årvågne og opmærksomme, hvis det viser sig blot at være en afledningsmanøvre for flere, kommende, urealistiske stramninger for vores erhverv.

Fællesskabet i landboforeningen er vigtigt for at vi sammen kan kæmpe de politisk kampe både lokalt og nationalt. Der er nok at kæmpe for!  

Dit bidrag i form af kontingent til foreningen og Landbrug & Fødevarer er afgørende nødvendigt for det fortsatte politiske arbejde. Din landboforening er medejere af SAGRO, og det giver både et solidt fagligt grundlag for vores politik, rationel foreningsdrift og billig lokal kontingent igen i 2021. Tak for dit medlemskab. I fælleskab er vi stærkest.

Generalforsamlingen nærmer sig og der er brug for flere nye kandidater til bestyrelsen. Har du lyst til at stille op, eller vil du vide mere om arbejdet i bestyrelsen, så kontakt mig endelig.


 

Allan Pedersen er ny i L&F svineproduktionen


Allan V. Pedersen fra Jysk Landbrug er nu også bestyrelsesmedlem til sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion. 

Allan V. Pedersen er smågriseproducent, og har 1.600 søer på sin ejendom ved Give.

En af hans mærkesager er at arbejde for bæredygtighed i dansk griseproduktion – og ifølge Allan V. Pedersen dækker det over flere forskellige ting:

”Forleden hørte jeg en podcast med Anders Harck, som er formand for Økonomi og Virksomhedsledelse i SEGES. Han beskrev bæredygtighed som ”Sund fornuft”. Og det er netop dét, jeg vil arbejde for, at vi bliver endnu bedre til i dansk griseproduktion. Det handler selvfølgelig dels om klima, og at vi skal indpasse os i det samfund, vi lever i. En stor del af danskerne vil faktisk gerne have, at vi har griseproduktion i Danmark. Men vi er nødt til at vise, at vi også lever op til de forventninger, forbrugerne har til os,” siger han.

Samtidig lægger han vægt på, at bæredygtighed i høj grad også handler om at have en bæredygtig forretning.

”Bæredygtighed er også bundlinje. Det er vigtigt, vi har en økonomi, som sikrer, at vi også er her i fremtiden. Vi har igen og igen vist, at vi er omstillingsparate, og er en del af løsningen, som både er med til at bidrage til det øvrige samfund og samtidig en rentabel forretning for dansk griseproduktion,” fortæller han.

Økologisektionen

Jysk Landbrug er også repræsenteret i LF Økologisektionen, hvor bestyrelsesmedlem Anders Steensgaard er valgt ind.

 


 

I Vejle Kommunen kan du få optil 7.500 kr., hvis du sløjfer brønde


Politikerne i Natur- og Miljøudvalget har vedtaget, at borgere med ubenyttede boringer og brønde får en økonomisk gulerod, hvis de sløjfer den gamle vandforsyning.

En sløjfning koster i gennemsnit mellem 5.000 og 10.000 kr., vurderer kommunen. Ejere vil dermed i mange tilfælde kunne få dækket hele udgiften med tilskuddet. Det er et krav i forsøgsordningen, at jobbet udføres af en godkendt brøndborer.

I første omgang tager ordningen fat i det opland, hvor vandværkerne indvinder grundvand.


 

Har du humusjorde med reduceret N-kvote?

 

Vær opmærksom på nye regler på JB 11-jorde, hvor kvælstofkvoten reduceres med 50 kg N/ha. Kortgrundlaget er gammelt, og der kan være fejl i registreringerne.

Med teksturanalyser kan JB 11 blive ændret til JB 1, eller nye inddelinger af markerne kan reducere problemet.

Tal med din planteavlsrådgiver om mulighederne på din ejendom.

Læs mere om problematikken her


 

Valg til sektorbestyrelsen L&F Kvæg

 

Den 1. marts afholdes virtuelt årsmødet for L&F Kvæg. I den forbindelse skal landboforeningerne vælge deres repræsentanter til sektorbestyrelsen for L&F Kvæg. 

Landboforeningerne skal vælge 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Personer vælges for 2 år ad gangen til at varetage sektorens interesser. 

Medlemmer som vil afgive deres stemme skal tilmelde sig senest 23. februar kl. 9.00

Valget foregår digitalt, og derfor er det også nødvendigt, at man tilmelder sig på forhånd, hvis man vil stemme til bestyrelsesvalget. Tilmelding til valget foregår på kvaegkongres.dk. Link til selve afstemningen sendes til den e-mail og det mobilnummer, som opgives ved tilmelding. Der kan stemmes via egen smartphone, tablet eller PC.

Tilmeldingen er nødvendig for at L&F kan verificere at medlemmet er medlem af en landboforening og har kvæg.

I foreningerne bag SAGRO har vi to kandidater: Claus Nissen, Ribe og Anders Nørgaard, Holstebro. Se deres præsentationer her.


 

Vandplan 3 er på vej!

 

Den foreløbige sidste vandplan er på vej med øget krav til landbruget om reduceret kvælstofudvaskning.

Kollektive og målrettede virkemidler skal endnu mere i brug, hvis vi skal nå i nærheden af måltallene. For Vadehavet har vi fået lavet økonomiske beregninger af konsekvenserne for opland.

Omkostninger vil være op mod 128 mio. kr., svarende til meromkostninger på ca. 600 kr. pr. ha. Svinebedrifter bliver hårdest ramt tæt forfulgt af kvægbedrifter med 2,3 DE/ha.

På landsplan vil braklægning af ca. 1.000.000 ha kunne opfylde målet. En dyr og helt urealistisk løsning!

Udledningen af kvælstof for landbruget har de sidste år været konstant trods stadigt stigende krav om flere efterafgrøder. De lavest "hængende" frugter er brugt, nu er der kun meget dyre tiltag tilbage.

Vi stiller kritiske spørgsmåls omkring fagligheden, måltallene og den samfundsøkonomiske konsekvens i relation til miljøgevinsten.

Den annoncerede offentliggørelse af Vandplan 3 i februar 2021 er udsat til efter vedtagelse af Regeringens landbrugsudspil. Herefter følger 6 måneders høring. Her bliver der brug for en ekstra politisk indsats både lokalt og nationalt.  

Læs formandens "Holdning og Handling" i sidste nummer af Grobund her.


 

Kommende arrangementer - sæt kryds

Sæt allerede nu kryds i kalenderne til de kommende arrangementer: 

24. februar kl. 19:00: Online medlemsmøde: Grønnere mad leveres af dansk landbrug

3. marts kl. 19.00: Online medlemsmøde for arbejdsgivere og udenlandske medarbejdere: Taler I dansk i Landbruget?

16. marts kl. 19.00: Online Generalforsamling i Jysk Landbrug  


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk