Nyhedsbrev oktober 2022

En forunderlig verden


Vi lever i en forunderlig verden, hvor vi har haft en fantastisk høst, gode priser på mælk og oksekød, priser på grisekød, der ikke dækker de aktuelle priser til foder og energi.

Udsigten til mangel på energi – ja, noget kan vi klare ved at skrue ned for varmen, men kommer vi i en situation, hvor nogle af vores virksomheder skal indstille produktionen, vil det kun forværre en i forvejen kritisk forsyningssituation. Bedre udnyttelse af det, vi tidligere betragtede som affald, giver nu stor mening – landbrugets grønne omstilling, vil vise sig også at give værdi i den fremtidige forsyning med energi. Som det kan læses i nyhedsbrevet, understøtter vi denne udvikling i Jysk Landbrug.


 

Fødevareministeren og Søren Søndergaard debatterede på Agerskov Kro

 

Mere end 150 landmænd sad klar en aften i september på Agerskov Kro, hvor L&F havde inviteret til debat mellem Fødevareminister Rasmus Prehn og formand Søren Søndergaard.

Søren Søndergaard var skarp og præcis, da han afleverede fem pointer til ministeren.

  1. Mette Frederiksen mener at vi er gået for vidt i vores iver efter at blive et landbrugsland, hvor heder og moser er dyrket op. Stop! Vores bedsteforældre og oldeforældre opdyrkede arealerne på opfordring fra samfundet pga. fødevaremangel.
  1. Omkring 150 landmænd mangler stadig udbetaling af landbrugsstøtten fra sidste år. Flere CVR-numre udløser automatisk en mistænkeliggørelse - den mistænkeliggørelse skal fjernes!
  1. Find dig nogle nye støttepartier Rasmus Prehn! At et enkelt parti bag landbrugsaftalen spænder ben for at udsætte 4 % brakkravet, er håbløst! Nok er EU’s CAP-reform vedtaget og Danmarks plan er godkendt men landbruget tilsår i denne tid markerne uden at kende reglerne i den nye reform til fulde - det kan gøres bedre!
  1. Vandområdeplanerne for 2021 til 2027 har en målsætning for den nordlige del af Vadehavet, som kræver at Sønderjylland affolkes og alt landbrug nedlægges. Det er ikke den gode vej til et godt vandmiljø!
  1. På Agerskov kro kan man ikke komme uden om efterafgrøderne. Rasmus Prehn du har to muligheder:
  1. Du kan blive herre over vejret
  2. Du kan tilpasse reglerne efter virkeligheden

… og husk så på, når landbrugsstyrelsen skal ud at kontrollere plantedækket for efterafgrøderne i år, at landmændene har gjort sig umage med at etablere efterafgrøderne rettidigt, men mange steder har der manglet nedbør til fremspiring.


 

Åbent Landbrug var en festdag

Hos Åge Lauridsen, Bramming, var der rig mulighed for at se moderne griseproduktion.

 

Hos Grethe og Mogens Hansen, Romsdal ved Give, var der rig mulighed for se økologisk mælkeproduktion.


 

Hvem kender du, der fortjener at modtage Landbrugets Samfundspris?

Det er nu to år siden Landbrug & Fødevarer indstiftede Landbrugets Samfundspris – en pris der tildeles kandidater, der har gjort en konkret indsats, som på den ene eller anden måde har gjort en markant, positiv forskel i lokalområdet i forhold til udvikling, natur, kultur, livskvalitet eller fællesskab. Der kan både være tale om at tage aktiv del i understøtte eller hjælpe i forhold til lokalt foreningsarbejde eller engagere sig med klubber, skoler eller andre institutioner. Der kan også være tale om en indsats konkret knyttet til kandidatens landbrug, hvor man byder lokalområdet inden for, gør en ekstra indsats for dialog eller giver adgang til naturoplevelser. Alt i alt lægges der vægt på, at kandidaten har gjort en ekstraordinær indsats til gavn for det lokale fællesskab. 

I vores område har vi mange, der dagligt gør et kæmpe samfundsmæssigt arbejde, men husker vi at skønne på det. Det har du/I nu mulighed for at gøre ved at indstille kandidater senest den 10. oktober – send mail til samfundspris@lf.dk med følgende informationer: 

  • Fulde navn på kandidat
  • Begrundelse for hvorfor kandidaten fortjener at vinde prisen

Vedhæft gerne eventuelle artikler, billeder, videoer eller andet, der kan understøtte den skriftlige indstilling.

Har du brug for hjælp til indstillingen kontakt Niels Kristian Fruergaard på 4080 7200 senest den 7. oktober.


 

Jysk Landbrug – aktiv i den grønne omstilling

 

Der er mange tiltag i den grønne omstilling. En af disse er udnyttelse/genbrug af biomassen fra vores husdyr og vegetabilske produktion til produktion af biogas eller andre energikilder, som verden efterspørger. Vi skal gøre det klogt, hvilket bla. indebærer at der etableres de anlæg, der er behov for. Anlæggene skal placeres der, hvor det giver mening, men som erhverv har vi også en forpligtigelse til at sikre, at der ikke etableres flere anlæg, end der er behov for.

For at sikre, at de relevante og nødvendige data er til stede, når der træffes beslutning om nye anlæg, har Jysk Landbrug i samarbejde med naboforeninger bevilget et mindre beløb til dette arbejde, men Jysk Landbrug vil ikke økonomisk og juridisk være forpligtiget i biogasproduktion.


 

Besøg af skoleklasser – succes har sin pris

Nikolai Pedersen, Hovborg, fortæller her om griseproduktion.

I Jysk Landbrugs bestyrelse besluttede vi i 2021, at vi ville arbejde for, at flere børn og unge kommer ud og ser et landbrug. Børn og unge er vores fremtidige forbrugere, og de fleste af dem har ikke en naturlig tilgang til landbruget. Tidligere var det jo sådan, at de fleste havde en tilgang til landbruget. Der var flere landmænd og stort set alle kendte nogen, der boede på en gård.

Spørger du den lokale børnehave eller skole om, hvorfor de ikke kommer ud og besøger et landbrug – de fleste landbrug tager gerne imod de lokale børn – så får man svaret: Vi har ikke råd til bussen!

Så i slutningen af 2021 fik vi sendt indbydelser ud til alle kommunerne i vores distrikt, om at alle daginstitutioner og skoler kunne komme ud at se et landbrug – Jysk Landbrug betaler for bussen.

Det blev taget godt imod, og inden sommerferien 2022 havde Jysk Landbrug formidlet kontakten mellem landmænd og institutioner, som gjorde, at næsten 800 børn enten havde været eller snart skulle ud på gårdbesøg.

I Jysk Landbrug synes vi, at projektet er en succes, og har valgt at køre videre, så vi kan give fremtidens forbrugere en god, hyggelig og mindeværdig dag på et dansk landbrug. Vores budget for skolebesøg er for længst overskredet, men sådan er det – succes har sin pris, og det betaler vi gerne.


 

Tandforsikring – endnu et tilbud – Kontante medlemsfordele

Et nyt tilbud i rækken af kontante medlemsfordele er kommet til siden sidste nyhedsbrev.
Tryk her for at se hvordan du kan forsikre din familie og dine ansatte.

Da der løbende kommer nye medlemstilbud, kan du altid holde dig opdateret over de mange tilbud her.


 

Kommende arrangementer

 

 

Klima og fødevareproduktion – medlemsarrangement den 26. oktober


Vi har den 26. oktober valgt at sætte fokus på de mange dilemmaer, der opleves i vores dagligdag mellem klima og fødevareproduktion.
For at blive klogere på hvad fremtiden vil bringe, inviteres alle medlemmer med ledsagere til medlemsarrangement den 26. oktober i Billund.
Vi starter med spisning, inden vi har indlæg fra klimaekspert Jesper Theilgaard og Henrik Zobbe, der vil informere om klimaudviklingen og den globale efterspørgsel på fødevarer.

Tilmelding senest den 21. oktober på tlf. 7021 2040 eller klik her.


 

Økologisk årsmøde på Landbrugsskolen Sjælland – vi sørger for bussen


Torsdag den 27. oktober afholdes økologisk årsmøde på Landbrugsskolen Sjælland ved Høng. Foreningerne bag SAGRO har besluttet at sponsere bus til Årsmødet. Ønsker du at deltage i den fælles bustransport tryk her. Sidste frist for tilmelding til bustransporten er den 21. oktober. Når vi har oversigt over tilmeldingerne, vil vi give besked om opsamlingssteder. Husk du skal selv tilmelde dig årsmødet.


 

Fuld fart frem – Grindsted Landbrugsskole den 24. november

Sammen med Landboungdom og Grindsted Landbrugsskole har vi planlagt arrangement den 24. november vi kalder ”Fuld Fart Frem” – det bliver en aften hvor vi sætter fokus på ”varme kartofler fra den politiske verden” og de nyeste teknologier i landbruget. Aftenen slutter vi af med underholdning af Jonas Mogensen fra ”Minkavlerne”.

 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk rådgiver
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk