Nyhedsbrev september 2020

Søren Søndergaard er vores kandidat

 

Jeg er utrolig glad for, at Søren Søndergaard har besluttet at stille op til formandsposten i Landbrug & Fødevarer.

Søren Søndergaard har været aktiv i bestyrelsen for vores landboforening i mere end 10 år. Vi kender Søren for hans altid visionære tilgang til opgaverne. Hans evne til at gennemskue politisk komplicerede områder er suveræn. Dette, sammenholdt med hans personlighed og menneskelige egenskaber, gør ham til en fantastisk afløser. Sammen med det øvrige formandskab og en dygtig administration vil han kunne sikre kontinuitet i de mange opgaver, der skal løses nu og i fremtiden.

At han er diplomatiets mester med evne til at forene yderligtgående synspunkter, har Søren gang på gang demonstreret gennem sine 12 år i landbrugsorganisatorisk arbejde. Med valget af Søren får vi en ung formand, der har vist, at han forstår at kombinere en effektiv drift af eget landbrug og aktiv deltagelse i organisationsarbejde med samtidig at have et velfungerende familieliv. Som den moderne leder, han er, evner Søren at uddelegere arbejde uden nogensinde at slippe ansvaret.

Søren vil være den helt rette afløser på formandsposten!

I øjeblikket er der ikke andre kandidater til posten, men der er stadig god tid endnu frem til valget på Delegeretmøde d. 5. november.


 

Pesticidfri dyrkning i boringsnære beskyttelsesområder

 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring de almene vandforsyninger er nu fastlagt, og de fleste steder vil det betyde pesticidfri dyrkning i fremtiden. Frem mod udgangen af 2022 er det muligt at indgå frivillige aftaler mellem lodsejer og vandværkerne. Vi tror på at de frivillige aftaler er at foretrække, da det giver mulighed for individueller aftaler omkring arealet, ønsker om skovrejsning eller etablering af ny natur og den økonomiske kompensation. Efter 2022 overgår opgaven til staten, hvorefter der forventes et generelt forbud mod pesticider i BNBO.

Vi har afholdt informationsmøde for berørte lodsejere i Vejen Kommune. For lodsejere i Billund og Vejle Kommuner afholdes møde den 9. september kl. 8.00. Læs mere her.

Du kan finde BNBO områder på arealinfo.dk. Se vejledning herunder.

Har du arealer indenfor BNBO og har du brug for rådgivning kan du kontakte Stine Bundgaard på 4029 5885 eller på e-mail sbp@sagro.dk

 


 

Affaldsindsamling

 

Landbrug & Fødevarer støtter op om Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, som desværre på grund af Covid-19, er blevet flyttet fra foråret til lørdag den 19. september 2020.

Landbruget har i årevis kæmpet med og mod det skrald, der bliver smidt ud af bilruder og læsset af diverse steder i det åbne land, samt forklaret og fortalt om de fatale følger, der er forbundet med at blandt andet vores husdyr indtager de uønskede genstande/affald sammen med foderet fra og på markerne.

Tidspunktet er uheldigt i forhold til høsten og såning af både nye afgrøder samt efterafgrøder, og sidst men ikke mindst sammenfaldet med Åbent Landbrug den 20. september. I 2021 vil indsamlingen være d. 18. april.

Læs mere på https://www.affaldsindsamlingen.dk/


 

Kampen mod § 3-forbuddet fortsætter

 

I juni måtte vi trods store protester og skarpe faglige argumenter se regeringen med rød bloks opbakning vedtage et forbud mod at gødske og sprøjte § 3-arealer. Vi lovede ved vedtagelsen, at vi ville fortsætte kampen, fagligt og juridisk, og i så lang tid frem som nødvendigt. 


Landbrug & Fødevarer etablere nu en ny erfagruppe, som blandt andet skal give input til Landbrug & Fødevarers videre arbejde med at få omstødt eller ændret de nye regler, som vil få meget store konsekvenser for en række landmænd.


Formålet med erfagruppen er at sikre en tæt dialog mellem de berørte landmænd og Landbrug & Fødevarer i forhold til de kommende indsatser på området. Erfagruppen vil bidrage til erfaringsudveksling hårdt ramte landmænd imellem og mellem medlemmerne af gruppen og Axelborg. 

Det første møde afholdes onsdag den 2. september 2020.


 

Markvandring den 17. september om vildtskader

 

Bestanden af kronvildt er de seneste 15 år steget markant, og i visse egne kan kronvildtet udgøre et decideret problem i marken.

Jysk Landbrug inviterer til markvandring hos Tage Schmidt, Grindsted, som har fulgt udviklingen tæt og ser en fremtid, hvor dele af hans landbrug kan blive presset, hvis kronvildtbestanden fortsat stiger.

På turen viser Tage nogle af sine marker med store skader og fortæller om, hvordan han oplever en stigende kronvildtbestand i sit område.

Natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner fra SAGRO fortæller om skadernes omfang, mulige afværgemidler, regulering og jagtens betydning for kronvildtets adfærd.

Alle med interesse er velkommen. Husk tilmelding her.


 

Sæt kryds i kalenderen

 

Du er velkommen til at deltage i de kommende arrangementer. 

        HUSK blot tilmelding!


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk