Nyhedsbrev november 2021

Tillykke til alle ny- og genvalgte byrådsmedlemmer

 

Kommunalvalget er vel overstået, og vi vil gerne ønske tillykke til nye byrådsmedlemmer og borgmestre i Kolding, Billund, Vejen, Vejle og Ikast-Brande Kommuner: Knud Erik Langhoff (K), Stephanie Storbank (V) og Frank Schmidt-Hansen (K), Jens Ejnar Christensen (V) og Ib Lauritsen (V).

Vi håber på fortsat godt samarbejde med vores kommunale politikere, da gode erhvervsvenlige rammevilkår for landbruget er vigtig for landboforeningen.

Årets delegeretmøde blev i år afholdt fysisk i Herning. Det var tydeligt at alle var glade for at kunne mødes til en snak.

Opbakningen til formand Søren Søndergaard efter hans første år som formand var tydeligt at høre på de langvarige og intense klapsalver. Formanden har også haft en stejl læringskurve med alle de udfordringer, der er smidt på hans bord. Men vi er alle glade for at Søren har fat i roret og sikrer os en stærk samlet organisation.

Der var besøg af flere ministre og politikere og her kommer et par citater fra delegeretmødets talerstol:

”Nogen siger, at dansk landbrug hører fortiden til. Men det passer ikke. Landbruget er fremtidens erhverv og bør behandles som sådan.” Fødevareminister Rasmus Prehn.

”Landbrugsaftalen er den største og bredeste aftale for landbruget siden Kanslergadeforliget i 1933. Vi kan både bevare et landbrug, der er konkurrencedygtigt og verdensførende inden for klima og miljø.” Miljøminister Lea Wermelin.

”Den danske fødevareproduktion er dybt forankret i Danmarks DNA. Fødevareproduktionen gør Danmark til det, vi er. Lev med det! LA-formand Alex Vanopslagh.

”Min vision for den danske fødevaresektor er, at vi skal være hele verdens fødevarelaboratorium. Vi skal udvikle de teknologier og metoder, resten af verden kan lære af. Så kan vi være et reelt forbillede og foregangsland.” Venstres Jakob Ellemann-Jensen.

Indgåelsen af landbrugsaftalen var første halvleg. Anden halvleg bliver implementeringen.
Landbruget går en spændende tid i møde, og vi håber det bedste...

 


 

Ny gratis deltids-lederuddannelse

 

Deltidsuddannelsen er målrettet dig, der ikke har mulighed for at deltage i en fuldtidsuddannelse. Måske har du egen landbrugsvirksomhed, er mellemleder med produktions- eller medarbejderansvar, eller måske er der andre årsager til at deltidsuddannelsen ved siden af dit landbrugsjob bare passer dig bedst.

 

Uddannelsen er for dig, der er uddannet landmand, er fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring. Samtidig skal du være nysgerrig på mere og være parat til at afse tiden til et studie samtidig med dit job i erhvervet.

Uddannelsen er gratis, og er ikke SU-berettiget.

Med udgangspunkt i din daglige gang i landbrugsvirksomheden arbejder du med de tre fagområder i uddannelsen: Produktionsstyring, Praktisk Personaleledelse og Produktionsøkonomi.

De tre fag sættes i spil i forhold til dine daglige arbejdsfunktioner i landbrugsvirksomheden, så du bliver klogere på og får input til de ting, der fylder i din arbejdsdag:

  • Du lærer med udgangspunkt i dig selv om værktøjer til at samarbejde med kolleger og til at lede og udvikle medarbejdere, herunder motivations- og kommunikationsværktøjer.
  • Vi dykker ned i økonomien i din produktionsgren med udgangspunkt i den daglige håndtering af datamateriale. Du får skabt overblik over økonomiske forudsætninger, budgetter, budgetopfølgning og regnskabsanalyse.
  • Dit produktionsfaglige område er udgangspunktet for at komme dybere biologisk og produktionsteknisk. Analyser følges op af vurderinger i forhold til at gennemføre ændringer biologisk eller produktionsteknisk. Du kommer til at argumentere for din planlægning og håndtering af logistik og dine medarbejderes arbejdsindsatser.

Opstart er 1. februar 2022, og du er færdiguddannet produktionsleder slut december 2022.

Undervisningen er primært online med få fremmødedage.

I vores område udbydes deltidsuddannelserne på Grindsted-, Bygholm- og Kjærgaard Landbrugsskoler. 

Fordel for medarbejderen: Tag en deltids-lederuddannelse, mens du fortsat arbejder. Undgå SU.

Fordel for arbejdsgiver: Fasthold og dygtiggør din medarbejder.

Læs mere her: https://landbrugetslederuddannelser.dk/


 

 

Er du interesseret i lokal landbrugspolitik?

 

Måske er du kandidat til en plads i bestyrelsen for Jysk Landbrug i fremtiden?

Din landboforening ledes af en bestyrelse bestående af 9 aktive landmænd m/k. Der afholdes ca. 10 årlige bestyrelsesmøder i Billund i dagtimerne, møder med lokale politikkere fra byråd og folketinget samt en del medlemsarrangementer af både politisk og social karakter. 

Nye bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. I 2022 er det tirsdag den 15. marts i Billund. 

Vi ønsker diversitet i bestyrelsen og opfordrer alle uanset alder, køn, politisk overbevisning og bedriftstype til at opstille.

Du kan få mere information om bestyrelsesarbejdet og opstille dit kandidatur hos formand H.C. Gæmelke på mobil: 22 26 42 90.


 

TREFOR leder efter godt drikkevand under landbrugsjord

 

Der er efterspørgsel på godt drikkevand, og i Vejle Kommune er der brug for at indvinde endnu mere drikkevand i fremtiden. Derfor er TREFEOR ved at kortlægge, om der findes egnede grundvandsforekomster i området mellem Give og Billund. Går kortlægningen som planlagt, så kan der arbejdes videre med et nyt vandværk, som vil stå færdigt omkring år 2030-2035. Vi følger processen og afventer kortlægningens resultat.


 

Spildevandskort

 

På spildevandsdata.dk kan du på et Danmarkskort nemt finde oplysninger om indberettede spildevandsdata for hele landet. Det gælder både udledninger af renset spildevand fra lokale spildevandsanlæg samt udledninger af overløbsvand.

Det er vandselskaberne og kommunerne, som står for at indberette data. SEGES har nu samlet de indberettede data for 2020 og præsenterer dem på et Danmarkskort, så borgere nemt kan gå ind og få overblik over, hvor godt vandet renses i deres lokalområde. Af kortet fremgår for eksempel, hvor store mængder der udledes og rensningsgraden på renseanlæggene.


 

Kommende medlemsmøde: Viden og inspiration!

 

Regionale planteavlsmøder 2021: Fremtidens planteproduktion – når klima og miljø sætter rammer

Tirsdag den 23. november kl. 19.00 hos SAGRO, Majsmarken 1, Billund.

Landbruget er i brydningstid med mange udfordringer, men også mange nye muligheder. Kom og hør om det faglige og politiske arbejde som laves i Landbrug & Fødevarers plantesektor og aktuelle faglige problemstiller fra SEGES.

  • Aktuelle politiske og faglige muligheder og udfordringer ved Torben Hansen, formand for sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion
  • Innovation og udvikling – vi har brug for nye løsninger ved Jens Elbæk, afdelingschef Plante & Miljø Innovation, SEGES
  • Optimering af gødning, husdyrgødning, biogasgylle m.m. under høje gødningspriser – skal vi tænke anderledes? ved Torkild Birkmose, Landskonsulent
  • Spørgsmål og diskussion

Tilmeld dig her: https://www.tilmeld.dk/regionalemoeder2021

 

Online medlemsmøde fra L&F:  ”Den økonomiske vejrudsigt”  

Onsdag den 24. november kl. 14.00

Lyt med når cheføkonom for Landbrug & Fødevarer Martin Brauer fortæller om udviklingen i samfundsøkonomien i Danmark og i resten af verden, og når Landbrug & Fødevarers erhvervsøkonomiske chef Klaus Kaiser zoomer ind på udviklingen i landbrugets økonomi. Der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Husk at de virtuelle medlemsmøder bliver optaget, hvis tidspunktet ikke passer ind i kalenderen, kan I roligt tilmelde jer møderne alligevel. I modtager et link til optagelsen af medlemsmødet, som I kan se eller gense på et selvvalgt tidspunkt og I beslutter selv, om det skal ses foran pc’en på kontoret, eller om I har lyden i øret i staldene eller i traktoren/bilen.

Tilmelding dig her: https://www.seges.tv/live/72135344/e5b6ddc5a997be5e012c

 


 

Eksklusive nyheder specielt til dig i fordelsshoppen

 

Shop lækre design-, mærke- og julevarer til spotpriser. Find årets julegaver eller forkæl dig selv – vi har noget for enhver smag.
Fordelsshoppen bugner af lækre kvalitetsprodukter – som altid til ekstra gode priser.

Link til fordelshoppen: https://lfshop.borgbigumshop.dk/da/login

Login og kode finder du, som medlem, i mailen med dette nyhedsbrev.


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk