Nyhedsbrev juni 2020

Generalforsamling 2020

Afviklingen af årets generalforsamling foregik i år på en utraditionel måde. Afstemningen var elektronisk og via brevstemmer, og jeg aflagde beretningen on-line over Skype. 

Teknikken fungerede udmærket, men det var en meget speciel opgave at tale ind i kamera uden at kunne se deltagerne. Debatten har vi til gode til næste år, hvor vi forhåbentligt igen kan ses til generalforsamling på den traditionelle måde.    

Resultatet blev genvalg til alle på valg, godkendelse af Årsrapporten og godkendelse af vedtægtsændring med præcisering af medlemskategorier.

Bestyrelsen har konstituerede sig. Jeg fortsætter som formand med Tage Schmidt, som første næstformand og Anders Stensgaard, som anden næstformand. JYSK Landbrugs repræsentanter i SAGROS bestyrelse er Søren Søndergaardog Martin D. Jørgensen.

Hele konstitueringsoversigten kan ses her. 


 

Ny lov på §3 på vej

Regeringens forslag om forbud mod sprøjtning og gødning af § 3 arealer er igen et anslag mod den private ejendomsret. Vi kan og vil ikke acceptere en sådan indgriben, uden der gives fuld kompensation herfor. Mange, specielt kvægbrugerne, har tilrettelagt en produktion hvor fuld udnyttelse af disse arealer, er en forudsætning for deres produktion.
For at vi kan vise politikere konsekvenserne af en sådan uacceptabel indgriben i den private ejendomsret, i vil vi gerne høre fra jer medlemmer, der kan gå hen og blive ramt. Vi har behov for de ”gode” eksempler, så bliver du berørt af den nye lov, så ring til mig 22 26 42 90 eller Ulla Bækman 40 40 14 66. Vi vil invitere vores lokale folketings politikere ud at se, hvad konsekvenserne kan blive af den lovgivning, de arbejder på at få vedtaget.

 


 

Tilsyn med ensilagepladser i Billund Kommune

Billund Kommune vil i 2020 have særligt fokus på tilsyn med ensilagepladser.

Vær opmærksom på at ensilagepladser skal have fast bund med tæt belægning, mur eller randzone og afløb til beholder, så der ikke kan løber saft til grundvandet eller vandløb. Husk løbende at renholde afløbene.

Hvis du er i tvivl, så kontakt din SAGRO miljørådgiver.


 

Vi kan indberette vigtig data om spildevand

De seneste par uger er kommunernes udledning af spildevand og overløb til vandmiljøet kommet i fokus i medierne. Det er et tiltrængt fokus.

 

Lad os samle data ved at indberette overløb af spildevand via en tilføjelse til appen FarmTracking, som SEGES udviklede og udgav i efteråret 2019. Appen er tilgængelig for alle landmænd. Med indberetninger herfra får vi beliggenhed og fotodokumentation for hændelsen. Det kan vi holde op mod kommunernes indberetninger.


Målet er at samkøre kommunernes egne overløbsdata med de indsamlede data. Jo flere data, vi samler via appen, desto tungere bliver vores argumentation over for myndigheder og politiker.


 

Rabat til Tivoli og LEGOLAND

Tivoli

Skal du i Tivoli i løbet af sommeren, så køb entrebilet, turpas eller årskort med rabat i perioden 8. juni til 22. juni 2020. Billetterne kan også bruges uden for perioden.

 

LEGOLAND 

Du kan også få rabat på din entrebillet til LEGOLAND.

Vær obs på at det ikke er muligt at kombinerer med andre rabatter.

 

Rabatten kan kun benyttes af aktive medlemmer, som kan få link og kode ved henvendelse til UBH@SAGRO.dk


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk