Nyhedsbrev februar 2022

Det regner stadig...

 

Foråret er på vej selvom regnen har omdannet markerne til søer og gyllen må vente på at blive bragt ud.

Dagens længde er tiltaget med over 3 timer, så vi går mod lysere timer.

Der er mange politiske udfordringer at tage fat på. Ikke mindst er økonomien i griseproduktionen udfordret af lave afregningspriser samt høje foder- og energipriser.

Vandplaner er i høring nu og frem til 22. juni 2022. Landbrug & Fødevarer kigger nærmere på det, og indleder med en konference på Christiansborg, der påpeger flere problematikker., som referanceår, modelberegning, ensidig fokus på kvælstof, og manglende inddragelse af årstidernes betydning og vandudveksling. Både Landbrug & Fødevarer og de lokale foreninger. vil udarbejde høringsvar.

Mange steder i de 270 sider Vandområdeplaner henvises til Landbrugsaftalen, der endnu ikke er udmøntet, hvilket gør planen noget diffus. Vi skal rette vores politiske indsats omkring "second oppinion", som kan blive afgørende for en ny fremtidig vej mod "God økologisk tilstand" i al vand. Et paradigmeskifte er både tiltrængt og nødvendigt.

EU's landbrugsstøtte (CAP) er under forandring og udmøntning. Det vil for de fleste betyde lavere støtte og ny bureaukrati. Godt vi har SAGRO-husene fyldt med dygtige planteavlsrådgivere, der får styr på de nye regler og skemaer, når tid er! 

Heldigvis er vi i landbrugserhvervet omstillingsparate. "Det bliver godt igen", synger Poul Krebs. Det tror vi på! Og det kæmper vi i fællesskab for!

Coronarestriktionerne er væk, og det betyder mange aktiviteter af faglig og social karakter. Herunder kan du se de kommende arrangementer.

Vi håber at se mange – der er lidt for enhver!

Ses vi?


 

Velkommen til Billunds nye top!

 

Så har vi haft det første møde med Borgmester i Billund Kommune Stephanie Skovgaard Storbank og Formand for Teknik, Plan og Kultur Simon Nicolajsen Jørgensen.

Vi fik ønsket tillykke og budt dem velkommen i vores hus i Billund. Relationerne er vigtige for fremtidig samarbejde, og der er udfordringer nok at tage fat på.

Det er nødvendigt at vi hjælper hinanden for at komme i mål. Særligt tiltag omkring klima-lavbundsprojekter og vandhåndtering, samt  tilgangen til godkendelser og kommunale tilsyn er i fokus.

Dialogen fremmer som bekendt forståelsen. Nu er Jysk Landbrug præsenteret, som relevant samarbejdspartner og interesseorganisation for landmænd. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde.


 

Studietur til Sjælland og København

 

Bestyrelsen i Sydvestjysk Landboforening og Jysk Landbrug drog sammen afsted mod hovedstaden for at samle inspiration og danne netværk.

På turen stoppede vi hos Søren Ilsøe, som er mester i "Concervation Agriculture", hvor minimal jordbearbejdning giver ideelle vilkår for jordens frugtbarhed og diversitet, samtidig med at der spares tid og energi på traktoren.

På Axelborg fik vi indlæg om den aktuelle politiske dagsorden, vandplaner i høring, og brugen af de sociale medier. Herefter gik turen til Christiansborg, hvor Anders Kronborg og Ulla Tørnæs tog os rundt i demokratiets højborg.

På vej retur stoppede vi i Høje Tåstrup hos Nordic Harvest, der dyrker salat i 14 etager i en lagerbygning uden jord og ved hjælpe af kunstig lys, vand og næringsstoffer. 

Måske fremtidens produktionsform, hvis landbrugsjorden skal anvendes til andre formål, der skal fremmer klimaet og biodiversiteten, såsom natur, skov eller energiproduktion.

Alt i alt en tankevækkende og inspirerende tur til det fortsatte politiske arbejde i de to landboforeninger.


 

Økonomiaften med Anne Glad

 

Kom med til økonomiaften og foredrag med Anne Glad den 3. marts kl. 19.00 i Billund.

Arrangementet er et samarbejde mellem SAGRO og ejerforeningerne 

Program:

  • Velkomst v/H.C. Gæmelke, Jysk Landbrug, og direktør Bjarke Poulsen, SAGRO
  • Klima – indtægt eller udgift, ESG er det noget jeg skal tænke på? v/afdelingsleder Lasse Frost og klima- og miljørådgiver Rasmus Frost
  • Foreløbige regnskabsresultater og forventninger til 2022 v/afdelingslederne Jacob Hvalkof og Søren Strebel
  • Udfordringer ved generationsskifte, også skattemæssigt v/direktør Palle Høj 
  • Anne Glad: Kan det bære?
    Den danske befolkning går op i bæredygtighed. Men hvad betyder det egentlig? Det er svært at finde rundt i, hvad de bæredygtige valg er. 
    I foredraget rydder Anne Glad op i begreberne og præsenterer nogle forskellige perspektiver på bæredygtighed.

Det er gratis at deltage.
Sidste frist for tilmelding er 28. februar her.


 

Generalforsamling 2022

 

Årets generalforsamling er tilbage i din oprindelige form med hyggelig fællesspisning i Billund d. 15. marts kl. 18.30.

Kom og deltag i en hyggelig aften. Hør om foreningens beretning og gør din indflydelse gældende.

Sæt kryds i kalenderen. Indkaldelsen er på vej til alle medlemmer.


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk