Nyhedsbrev november 2020

Tak til Martin og tillykke til Søren!

 

Årets delegeretmøde blev en trist corona affære. Uden mulighed for at pleje nye og gamle netværk. Uden at kunne hilse af med den afgående formand og uden at kunne ønske den nye formand velkommen. 

TAK til Martin Merrild for ikke kun 8 gode år, men faktisk mere end 30 års organisations arbejde i mange sammenhænge. Vi forventer at kunne sige ordentlig tak, når vi igen kan mødes.

TILLYKKE til Søren Søndergaard! Vi glæder os over at Jysk Landbrug igen har "leveret" endnu en fremtræden landmand ind i den store Landbrug & Fødevarer maskine og vi glæder os til  samarbejdet.

Inden Delegeretmøde var færdig havde Statsministeren lukket for den danske minkbranche og vi er alle stadig i chok.


 

Minkbranchen i chok

 

De allerfleste har den dybeste medfølelse med hele minkbranchen, der lukkes grundet mutationer af corona i minkene.

Manges livsgrundlag, identitet og levevej bliver revet væk - både for ejere, ansatte, familie og børn på farmene og i følgeerhvervene.

Er du bekymret for din nabo eller bekendte, så tøv ikke med at henvende dig. For de fleste mennesker er det hårdt at blive undgået af andre i en krisesituation.

SAGRO og foreningerne tilbyder hjælp til de berørte.

Kontakt socialkonsulent Karen Aagaard (6024 6369) eller Bente Bendix (2896 7712).

Beredskabspræstens akut nummer i Region Syd: 2363 8092.

Krisepsykologisk beredskab. Region Syd mink-avler hotline: 9944 5060

For faglig rådgivning kontakt SAGRO: 7021 2040

Vi er dybt skuffet over håndteringen fra regeringens side. Med den nye fødevareminister forventer vi at komme fremad med det gode samarbejde. Tilbage til den Danske Model hvor aftaleparter bliver kaldt sammen om bordet og sikre at vi løser udfordringerne sammen.

Vi afholder tre møder for minkavlerne online hhv. 1., 2. og 10. december kl. 16.00.


 

Arbejdstilsynet og vandrende arbejdskraft

 

Arbejdstilsynet har igangsat et nyt målrettet tilsyn for at forebygge coronasmitte i brancher med udenlandsk arbejdskraft.

Omkring 50 tilsynsførende fra Arbejdstilsynet vil den kommende tid gennemføre målrettede tilsyn for at forebygge coronasmitte på landets byggepladser, landbrug, skovbrug, restauranter og slagterier. Brancherne er udvalgt, fordi der typisk er stor brug af vandrende arbejdskraft. Det sker som led i regeringens initiativer for at forhindre coronasmitte fra vandrende arbejdskraft i Danmark.

Der er fokus på smitteforebyggelse blandt "vandrende arbejdskraft" herunder afstand mellem medarbejdere i arbejdssituationer og ved pauser, håndhygiejne og rengøring i frokostrum, toiletter, fælles udstyr og kontaktpunkter.

Læs mere her:

Branchevejledning

Arbejdstilsynets informationsmateriale 


 

Landbrugsstyrelsen tilbagebetaler 116.000 kr.  

 

Ved fælles indsats mellem SAGROs Politiske Sekretariat, Landbrug & Fødevarer og en vedholdende landmand, Anders Dyrberg i Sunds, er det nu lykkedes at få Landbrugsstyrelsen til at ændre praksis, så opdyrkning af 0,37 ha §3-udpeget jord ikke længere bliver betragtet som en overtrædelse med krav om KO. Landbrugsstyrelsen har nu tilbagebetalt 116.000 kr.

Vi har en klar forventning om at Landbrugsstyrelsen af egen drift selv genoptager sager, hvor de fejlagtigt har krævet en tilbagebetaling af EU-støtte. Har du en lignende sag og ikke får en tilbagebetaling af de fejlagtigt opkrævede beløb, kontakt da din planteavlsrådgiver.

Med udgangspunkt i denne sag har Landbrugsstyrelsen ændret praksis for hvornår støttetræk kan forekomme når en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav (KO-krav) vedrørende beskyttelse af natur sker uden for Natura 2000.

Specifik er bemærkningerne til krav 1.23

  • Ved ændring mener vi en ændring af områdets naturtilstand som beskrevet i den gældende vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriet om naturbeskyttelseslovens §3-beskyttede naturtyper.
  • For at en tilstandsændring er en overtrædelse af KO-kravet, skal ændringen have fundet sted indenfor de seneste fire år. Tilstandsændringer foretaget tidligere end det, vil ikke være en overtrædelse af KO-kravet.

I vejledningen beskrives følgende:

Hvis du på dine arealer opdager forhold, som du ikke er ansvarlig for, og som strider mod beskyttelsen af arealerne, skal du straks anmelde det til din kommune. Det kunne f.eks. være, hvis andre borgere har henslængt affald på dine arealer. Hvis en overtrædelse er resultatet af en handling eller en undladelse, som ikke direkte kan tillægges dig, vil du ikke kunne blive KO-sanktioneret for overtrædelsen.

Læs hele historien her.


 

On-line medlemsmøder

 

Landbrug & Fødevarer afholder en stribe virtuelle medlemsmøder. Ikke for at aflive det traditionelle fysiske medlemsmøde, men for at give medlemmerne et indblik i maskinrummet på Axelborg og SEGES på trods af udfordringer med at mødes fysisk for tiden. Og så er det da også smart, at man kan deltage på medlemsmødet uanset om man befinder sig på kontoret, har lyden i øret mens man kører i traktoren eller gør noget helt tredje. 

De virtuelle medlemsmøder bliver afholdt løbende henover efteråret og vinteren, og vil have et kortere format med oplæg om og spørgsmål til et aktuelt politisk emne - og en samlet varighed på ca. 45 minutter. 

Vi håber, at de løbende virtuelle medlemsmøder vil være en håndsrækning til alle bestyrelsesmedlemmer i foreningerne, som kan være med til at sikre, at alle føler sig godt klædt på til de faglige samtaler og diskussioner med medlemmerne.

Kommende møder:

Mandag den 23. november kl. 12:00 AFHOLDT
Renteudsigter ved Frank Øland cheføkonom i Landbrug & Fødevarer
Link til optagelse: https://vimeo.com/user16422229/review/482804149/84397e1406 

Onsdag den 25. november kl. 12:00
Markeder, handel og Brexit ved områdedirektør Jan Laustsen og afdelingsleder Kenneth L. Madsen
Tilmelding https://logf.typeform.com/to/bWWR9po6

Onsdag den 2. december kl. 13:00
Nyt fra Landbrug & Fødevarer ved formand Søren Søndergaard og direktør Anne Arhnung
Tilmelding https://www.seges.tv/live/65291924/ae6140f668227833265e

Fredag den 11. december kl. 10:00
Politisk status for arbejdet med efterafgrøder v. viceområdedirektør Anders Panum og Philip Brask Madsen
Tilmelding https://logf.typeform.com/to/DN3CmNNZ

Torsdag den 17. december kl. 12:30
Det politiske landskab ved direktør Morten Boje Hviid og public affairs chef Andreas Aa. Mortensen
Tilmelding https://logf.typeform.com/to/HedVNgvj


 

Invitation til JYSK Nytårskur

 

Sæt kryds i kalenderen fredag d. 8. januar 2021 kl. 15.00.

Vi har lavet aftale med gospel koret "Living Joy" og Niels Duedahl, administrerende direktør i energi og telekoncernen "Norlys".

Nytårskuren bliver i år afholdt digitalt. "Overraskelser" og flere praktiske oplysninger følger. 

 


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk chef
Ulla Bækman
Tlf. 40 40 14 66
ubh@sagro.dk