Nyhedsbrev december 2022

Moderaterne og Venstre freder Mette Frederiksen

Mens disse linjer skrives, har vi endnu ikke fået en ny regering, men meget tyder på, at vi får en regering hen over midten. Som erhverv har vi behov for en politik, der forholder sig til virkeligheden – en virkelighed, hvor vi ikke skal præsenteres for krav, der flytter landbrugsproduktionen til udlandet og nedlægger dansk landbrug. Selv om de partier, der i disse timer forhandler, alle har talt for en CO2-afgift, ja, så er det min tro, at de også har en realistisk vurdering af, hvad der kræves for at ændre de biologiske processer.

Jeg tror ikke, det er ministerbilerne, der lokker og freder Mette Frederiksen for hendes helt utilgivelige handlinger i forbindelse med aflivningen af minkerhvervet. Det er mig dog fortsat uforståeligt, at vores tidligere minkavlere fortsat ikke får udbetalt deres erstatninger, men dagligt ser uproduktive minkhaller, som ikke må fjernes.

Du kan andet sted i Nyhedsbrevet læse om planerne for nyt biogasanlæg i den østlige del af Vejen Kommune – et initiativ vi fra Jysk Landbrug har understøttet. Da der fortsat skal ske en udbygning af biogas, er vi fra Jysk Landbrug klar til at facilitere nye undersøgelser i vores foreningsområde.

Da dette nyhedsbrev er det sidste i år, vil jeg benytte lejligheden til at takke jer medlemmer for et begivenhedsrigt år og ønske jer alle en glædelig jul – husk vi ses den 6. januar, når vi byder det nye år velkommen i Billund.


 

Vandløbsmøde giver værdi der kan måles

 

I slutningen af november holdt vi sammen med Vejen Kommune, og de andre lokale landboorganisationer, vandløbsmøde, hvor knap 70 lodsejere deltog. På mødet stillede kommunens vandløbsmedarbejdere op til direkte dialog, og den mulighed greb mange. Jordværdien afhænger mange steder af afvandingen, og derfor er der god grund til at have fokus på, at vandløbene passes optimalt, så jordværdierne fastholdes. Det er ikke alle vandløbsudfordringer, der kan løses, men mange kan, og sammen med Vejen Kommune finder vi mange gode løsninger.


 

Et kig ind i fremtiden

 

Den 24. november havde vi fællesarrangement sammen med Grindsted Landbrugsskole og LU, hvor vi hørte om den nyeste viden indenfor planteforædling – ”Crispr”, oplevede og hørte om traktoren, der kan tankes med biometan fra eget biogasanlæg, og endeligt hvordan droner med præcisionssprøjtning kan afløse de nuværende sprøjter.

Det var også en aften, hvor der var plads til grin, da Jonas Mogensen fra ”Minkavlerne” sluttede aftenen af med at fortælle om hans til tider særegne oplevelser.

Selv om der var mange af vores mere erfarne medlemmer, var det en aften, hvor gennemsnitsalderen på de 250 deltagere ikke var meget over 30 år – og ja, så fik vi 27 nye medlemmer i Jysk Landbrug.


 

Find fem venner

Den 23. november havde vi planteavlsaften i Billund med besøg fra L&F og SEGES. Her havde konsulent Jens Elbæk fra SEGES flere gode indlæg – ikke mindst om klimamuligheder.

For at SEGES og vi sammen kan inspirere og udvikle vores planteproduktion, vil Jens Elbæk og hans kollegaer gerne deltage i mindre erfagrupper. Opfordringen var: ”Find fem venner”, og vi kommer til jer, så vi sammen kan udvikle dansk planteproduktion. Er du/I klar til at få besøg – send da mail til Stine Bundgaard sbp@sagro.dk, og hun vil formidle besøg hos jer.


 

Klimadag i Billund den 18. januar

Den 18. januar afholder vi i fællesskab med SEGES Innovation Landbrugets Klimadag. Her vil være masser af inspiration og konkret vejledning i forhold til, hvordan du kan arbejde med at sænke klimaaftrykket på din bedrift. Der vil være rig mulighed for at netværke med dine kollegaer i området og få personlig sparring hos din kendte rådgiver.

Du kan læse hele programmet og tilmelde dig – tryk her.


 

Husker du at klippe træerne langs den offentlige vej


Det er matrikelejerens forpligtigelse at holde hegn forsvarligt klippet mod offentlig vej (offentlige arealer generelt) og private fælles veje.

Faktisk giver Vejloven kommunerne hjemmel til at fjerne, nedskære, opstamme eller studse træer og buske på ejerens bekostning indenfor området, som er vist på figuren, hvis ikke matrikelejeren overholder sin forpligtigelse.

Kommunen vil som udgangspunkt sende matrikelejeren et varsel om et påbud, derefter et påbud med en tidsfrist, og har matrikelejer fortsat ikke udført klipningen, vil kommunen gennemføre den nødvendige klipning på matrikelejerens bekostning.

De udhængende træer og buske er et problem flere steder i kommunerne og udgør en stor risiko for trafiksikkerheden.


 

Kontante medlemsfordele

 

LandbrugsInfo

Er du aktivt medlem af foreningen, har du gratis adgang til LandbrugsInfo. Ikke-medlemmer betaler 2.345 kr. om året. Med LandbrugsInfo får du den nyeste landbrugsfaglige viden, prognoser og faglige vurderinger samt værktøjer og beregnere. Her finder du nyttig viden og værktøjer til at drive virksomhed.

Året rundt publiceres den nyeste viden i form af forsøgsresultater, analyser, prognoser og faglige vurderinger. LandbrugsInfo er således et særdeles vigtigt værktøj til viden i landbrugssektoren.

For medlemmer med begrænset produktion vil værdien af Landbrugsinfo i nogle tilfælde være mere end du betaler i kontingent til Sydvestjysk Landboforening inkl. kontingent til Landbrug & Fødevarer.

Har du et aktivt medlemskab, kan du logge ind med det samme login som til landmand.dk

Reducer din topskat via 30%-ordningen for selvstændige

Landbrug & Fødevarer annoncerer i samarbejde med Velliv i LandbrugsMedierne for muligheden for at reducere sin topskat via 30%-ordningen for selvstændige.

Læs mere her


 

Har du udfordringer med PFAS?

 

Da vi på grund af GDPR ikke kan få oplyst hvilke besætninger, der er under offentligt tilsyn, eller på anden vis har udfordringer med PFAS, hører vi gerne fra dig.

Kontakt Stine Bundgaard eller H.C. Gæmelke.


 


Formand
H.C. Gæmelke
Tlf. 22 26 42 90
hc@gaemelke.dk


Politisk rådgiver
Stine Bundgaard
Tlf. 40 29 58 85
sbp@sagro.dk